nieuwsbrief

nieuwsbrief De Stadsbron 8 mei 2019

datum: 09-05-2019

Een ander soort uitagenda

Sinds kort heeft De Stadsbron een eigen uitagenda. Daarin geven we een overzicht van activiteiten in Amersfoort en omstreken die moeilijk te vinden zijn in de reguliere media.
De agenda is een samenwerking tussen de werkgroep Skepsis Amersfoort en De Stadsbron. Er staan activiteiten in die het kritisch denken en begrip voor anderen bevorderen.

Mist u hier activiteiten of organiseert u zelf een activiteit waarvan u vindt dat die hier thuishoort? Meld de activiteit aan via agenda@destadsbron.nl.

Laatste artikelen:

Maak van Armando geen boegbeeld van het goed in het Kamp

door Eric van der Velden

Iedereen lijkt voorstander van een Armando-paviljoen in Kamp Amersfoort. Iedereen? Een klein groepje verzet zich fel om morele redenen.

Haicees 10

door Cees van Weerd

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

Grimlach 23 Van de ridder en haar man

door Arjeh Kalmann - 6 mei 2019

Hoe zou het er in huize Bolsius aan toegegaan zijn?

Herdenking Hun namen niet vergeten.

door Rob Lampe - 3 mei 2019

Gedenkrollen weer even voor iedereen te zien

door Arjeh Kalmann - 3 mei 2019

Op 2 mei werd in Amersfoort stilgestaan bij Jom Hasjoa, de wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust. De joodse gedenkrol speelde een hoofdrol.

De Plek 5 Monument te koop

door Siem Eikelenboom - 2 mei 2019

Je moet er waarschijnlijk flink voor in de buidel tasten maar wie in Amersfoort in het bezit van een monumentaal pand wil komen kan nu bod doen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Middelmaat

door Ron Jagers - 2 mei 2019

Ik mag van mijn vrouw niet vloeken. @#$)*&?. Je zult het mij niet horen doen. *(_@+!. We zijn de gewoonste stad van Nederland. Aldus Lucas Bolsius. We zijn een werelddorp echoot Albertine van Vliet. En met hen een heel ambtenarencorps. We zijn de ultieme middelmaat, wij zijn de gewoonste stad van Nederland. Wij Amersfoort. ?>”_&%%#.

De lessen van de Tabaksteeg 2

door Marcel Koch - 30 april 2019

De gemeente Leusden dacht er goed aan te doen het bewonersverzet in Leusden-Zuid een stem te geven in de ontwikkeling van de wijk Tabaksteeg. Daarvoor moest wel een verklaring worden ondertekend. Het werd een mismatch.