1 comment

Amersfoort spaart stilletjes voor Vahstal

by Miro Lucassen
April 13, 2021at 8:17AM

Vahstals claim wegens misgelopen bouwprojecten wordt nog uit alle macht betwist door het stadsbestuur, maar de gemeente ziet het risico groeien. Extra reserveren dus, conform de richtlijnen van de accountant.

Hoeveel meer Amersfoort apart moet houden om het risico Vahstal aan te kunnen, is onderwerp van discussie tussen de externe accountant en het college van b. en w., blijkt uit de agenda van een komende vergadering van de auditcommissie. 

Het enige agendapunt: ‘verwerking financiële consequenties Vahstal in jaarrekening’. In de auditcommissie praten gemeenteraadsleden mee over de afwikkeling van de stedelijke financiën – niet over politieke beleidskeuzes, maar over financiële techniek en alles wat daarmee samenhangt. Deels is dat ook politiek, maar het draait vooral om verantwoording. Alles wat de gemeente uitgeeft, komt immers uit belastinggeld en daar hoort democratische controle bij.

De accountant van Deloitte was begin februari al eens te gast bij de raad, ook toen over de claim van Vahstal, met de boodschap dat er al sinds 2017 gespaard is wegens een verhoogde inschatting van het risico. Daar moet nu weer een schepje bovenop. 

Hoeveel? De agenda van de auditcommissie suggereert dat de accountant een voorstel heeft gedaan waar het college zich niet gelukkig mee voelt. Op het stadhuis wordt namelijk gewerkt aan een position paper waarin de gemeente reageert op het concept-oordeel van de accountant over de jaarstukken van 2020 – en zo’n reactie kan kort zijn als de neuzen in dezelfde richting staan. Maar zo simpel is het niet, lezen we in de toelichting op de commissie-agenda: “Normaal gesproken wordt een dergelijke uitwisseling van onderliggende technische documenten tussen accountant en organisatie niet met de raad gedeeld. Gezien het belang van het dossier Vahstal en een goed begrip ervan door de raad, heeft de auditcommissie het college verzocht het position paper in de kwestie Vahstal te delen en er een nadere toelichting op te geven aan de raad.”

Die toelichting op 22 april gebeurt zonder pottenkijkers. De vergadering begint met een algemeen deel over de werkwijze waar toeschouwers online welkom zijn; daarna gaan de camera’s uit. De overheid moet natuurlijk veel meer in openbaarheid doen dan bedrijven en burgers, maar de financiële belangen van de stad zijn te groot om de kaarten nu al open op tafel te leggen, zeker als de gemeenteraad de ruimte heeft om dringende adviezen mee te geven aan de wethouders Buijtelaar en Stegeman.

De gemeente zal haar uiterste best doen om dat allemaal zo goed mogelijk geheim te houden, omdat openheid de wederpartij in de kaart kan spelen – zeker zolang er nog pogingen gaande zijn om er buiten de rechtbank uit te komen met Vahstal.

telephone-1822040_1280.jpg

Afbeelding van Andrew Martin via Pixabay.

De grote lijnen in dossier-Vahstal:
• Amersfoort sloot in 1998 en 2005 contracten met de bouwer/ontwikkelaar om eerdere zakelijke meningsverschillen op te lossen, maar wist de overeenkomsten niet volledig uit te voeren;
• Volgens arbiters heeft de gemeente aan Vahstal te weinig bouwgrond aangeboden, in totaal voor 244 woningen in de vrije sector;
• Geschatte brutomarge per woning: 50.000 euro exclusief wettelijke rente (8 procent);
• Gemeente probeert besluit arbiters te vernietigen bij de rechtbank;
• Vahstal vindt dat het om woningen in de luxe vrije sector gaat en voert daar een andere procedure over. De brutomarge per woning zou dan verdubbelen;
• Gemeente en Vahstal zeggen beide bereid te zijn de zaak minnelijk te schikken, maar daarvan is nog niets zichtbaar.

method

Miro Lucassen (1961) is schrijver en journalist. Hij werkte van 1996 tot en met 2002 voor de Amersfoortse Courant en schreef later voor de stichting Regionaal Spitwerk twee boeken over brisante politieke dossiers in de stad. Een daarvan was Vahstal versus Amersfoort.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!