3 comments

Bernhardkazerne-gate: wat is waar, en wat onzin?

by Eric van der Velden
January 29, 2020at 12:42PM

Wat is nu waar, en wat blijkt onzin van de door de actiegroep Groen in Amersfoort begonnen Bernhardkazerne-gate? Een tussenstand op basis van de nu beschikbare informatie.

‘De kazerne gaat helemaal niet groeien, er komt geen defensie-auto bij. Sterker nog het kunnen er zelfs minder worden.’’ (Actiegroep Groen in Amersfoort (GiA).

Niet waar. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf wordt er geïnvesteerd in nieuwbouw op het kazerneterrein, om ‘zodoende op langere termijn de mogelijkheid te hebben om meer organisatie-eenheden te vestigen’. En ook: ‘Hoewel dit nu nog niet te kwantificeren is, zal er naar verwachting op langere termijn sprake zijn van groei.’’

DSC04890.jpg

‘Defensie wil zijn huidige hoofdingang graag verplaatsen naar zijn ingang aan de Utrechtseweg.’ (GiA).

Niet waar. Defensie is duidelijk: ‘De secundaire ingang aan de Utrechtseweg is niet geschikt gebleken om structureel te kunnen functioneren als hoofdingang’.

De gemeente weet allang (sinds 2011) dat de Bernhardkazerne de hoofdingang wil gaan verplaatsen. (GiA).

Beetje waar. Er is nooit sprake geweest van het verplaatsen van de hoofdingang naar de Utrechtseweg, stellen gemeente en defensie eensgezind. Wel zegt het college sinds 2011 bekend te zijn met een studie van Defensie naar ‘een twééde toegangspoort die de druk op de hoofdpoort moest verlichten’.

Vanaf de zomer 2019 zegt het college weet te hebben van een nieuwe studie van Defensie naar de ontsluiting van de kazerne. Die moet nog worden afgerond. maar nu al duidelijk is dat de huidige hoofdingang naar iets noordelijker wordt verplaatst. Dit om een betere aansluiting met de Westelijke Ontsluiting te bewerkstelligen.

De belangrijkste bron voor GiA is mailverkeer met een defensiemedewerker. Die schreef: ,,Defensie heeft de intentie om de voorpoort op termijn te verplaatsen en heeft dat ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Amersfoort. De gemeente zag geen mogelijkheid om daar nu gelijk op door te pakken’’.

Het college maakt aannemelijk dat er sprake is geweest van een langs elkaar heen praten en een misverstand. GiA dacht verplaatsen naar de Utrechtseweg, terwijl deze defensiemedewerker op het verschuiven van de voorpoort in noordelijke richting doelde.

Het college heeft de gemeenteraad bij herhaling laten weten dat Defensie niet wilde meewerken aan een verplaatsing van de hoofdingang naar de Utrechtseweg. Daarmee werd de raad verkeerd voorgelicht en kreeg een discussie over een lichtere, veel minder bomen kostende variant dan het huidige tracé geen kans. (GiA/AD).

Deels waar. Verplaatsen van de hoofdingang naar de Utrechtseweg is nooit aan de orde geweest, stellen de partijen die het kunnen weten. Wel wilde Defensie een tweede toegang aan de Utrechtseweg, erkent ook het college. Was die er gekomen, dan had dit een lichtere variant van de Westelijke Ontsluiting dichterbij gebracht.

Wat klopt, is dat een partij niet heeft willen meewerken. Maar dat was niet Defensie. Het was de Provincie die een stokje stak voor het verminderen van de militaire verkeersstroom op het tracé van de Westelijke Ontsluiting, geeft het college nu toe, ,,Provincie Utrecht, eigenaar en wegbeheerder van deze weg, werkte hier echter niet aan mee, omdat dit voor te veel verkeersdrukte en - overlast op de Utrechtseweg zou zorgen.’’

Doet het er toe? Toch wel. De Provincie wordt democratisch bestuurd. Het had een discussiepunt in de Provinciale Staten kunnen zijn; partijen hadden er vragen over kunnen stellen aan de verantwoordelijke bestuurder.

Doet het er toe, volgens het college? Nee, schrijft zij in een reactie, want het huidige tracé van de Westelijke Ontsluiting was al door de gemeenteraad vastgesteld voordat bewoners kwamen met een variant, die uitging van veel minder verkeer.

De gemeente heeft de noodzaak van de Westelijke Ontsluiting niet onderbouwd met een verkeersmodel, maar met een ‘belazermodel’. (GiA).

Niet aangetoond. GiA leek sterk te staan met een second opinion van het gerenommeerde verkeersbureau XTNT. Maar dit bureau haalde de eigen conclusies onderuit met een voor GiA gênante schriftelijke verklaring aan het college. ,,De omvang van deze opdracht was zeer beperkt (voor de gehele opdracht was in totaal 8 uur beschikbaar)’’, schreef het bureau, ,,Van een ‘second opinion’ is hier geen sprake. De notitie heeft hooguit het karakter van een ‘quick scan’. ‘’ En: ,,XTNT heeft geen aanvullende verkeerskundige analyses uitgevoerd. Wij hebben wel onze mening en conclusies gegeven, puur gebaseerd op het werk van de Stichting Groen.’’

De belangrijkste conclusie luidt dat het gemeentelijke verkeersmodel ten onrechte uitgaat van een groei van het defensieverkeer tot 2025 met 24 procent. Het gaat te ver om van belazeren te spreken, destijds kan dat een realistische aanname zijn geweest. Nu ligt de situatie inderdaad anders, zoals uit de reactie van Rijksvastgoed valt op te maken. De Bernhardkazerne gaat groeien, al valt niet te kwantificeren met hoeveel.

method

Eric van der Velden is journalist. Hij werkte bij o.m. het Algemeen Dagblad. Nu zijn pensionering werd hij redactielid van de Stadsbron. 

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!