tags:
1 comment

Buurtje 77 in verzet tegen aanbouw die karakter buurt aantast

by Siem Eikelenboom
December 9, 2018at 11:16AM

Dwarsstraat.jpg

De bewoners van het Amersfoortse Buurtje 77 zijn in verzet gekomen tegen een plan van de nieuwe bewoner van Leenaert Nicasiusdwarsstraat 4 om een enorme aanbouw achter zijn huis te bouwen. Die aanbouw tast volgens de bewoners het karakter van de buurt aan en ontneemt de direct omwonenden het licht.

Buurtje 77 ligt in de nabijheid van het Centraal Station en omvat drie straten: de Leenaert Nicasius, de Leenaert Nicasiusdwarsstraat en de Joannes Tolliusstraat. Het gaat om 77 woningen (vandaar de naam Buurtje 77) die tussen 1899 en 1905 zijn gebouwd voor werknemers van de Spoorwegen. Het zijn de oudste sociale huurwoningen van Amersfoort. Tot voor kort waren ze allemaal in het bezit van de Alliantie. In 2014 deed de woningbouwvereniging enkele pandjes in de verkoop.

Buurtje 77 is een hechte buurt waar de bewoners elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een aantal bewoners onderhoudt een gemeenschappelijke binnentuin waar buurtgenoten, familie en vrienden onlangs nog afscheid namen van een overleden buurtgenoot. In de Nicasiusstraat staat een stalletje waar je boeken kunt omwisselen. In de dwarsstraat hangt een vitrine met nieuwsberichten.

Maar het volkse karakter van het buurtje komt in gedrang. Hoe groter de woningnood hoe meer de kleine huisjes in het zicht komen van mensen met een iets gevuldere portemonnee die op zoek zijn naar woonruimte. 

Zo meldt zich zomer 2018 bij de makelaar een koper voor het huis Leenaert Nicasiusdwarsstraat 4. Het is een pand met veel achterstallig onderhoud maar dat is voor hem kennelijk geen probleem. Op 1 oktober 2018 tekent hij bij notaris Bastiaan van Brakel de koopakte. Hij legt voor het pandje 270.000 euro op tafel. Een fors bedrag. Vier jaar eerder betaalde de verkopende partij 130.200 euro aan de Alliantie. Volgens bewoners zijn de afgelopen jaren vergelijkbare pandjes in Buurtje 77 verkocht voor bedragen tussen de 200.000 en 220.000 euro.

Dat iemand met een hoger inkomen dan de andere buurtbewoners een huis heeft gekocht, is geen punt. Wel een punt, een groot punt zelfs, is zijn plan om achter Leenaert Nicasiusdwarsstraat een ruim zes meter lange aanbouw van twee verdiepingen te bouwen. Een aanbouw die weliswaar vanaf de voorkant van de straat niet is te zien, maar die enorm in het oog loopt bij enkele bewoners van de Westerstraat die op de achterkant van de dwarsstraat uitkijken. En ook bij enkele bewoners van de Leenaert Nicasiusstraat die aan de achterkant straks aankijken tegen een groot obstakel dat nota bene van zink is gemaakt.

Westerstraat.jpg Uitzicht op de achterzijde van de Leenart Nicasiusdwarsstraat vanaf de Westerstraat. Achter het tweede huis van de dwarsstraat moet een ruim zes meter lange aanbouw van twee verdiepingen komen.

Over de telefoon zegt de nieuwe eigenaar dat hij steeds de buurt bij alle plannen heeft betrokken. ‘Maar dat klopt niet’, zegt Robert Schmidt, de directe linker buurman van de ambtenaar. ‘Hij kwam een keer langs en zei laconiek dat hij wat ging verbouwen en dat hij wel een fles wijn zou geven vanwege de overlast.’ 

Schmidt werd benieuwd naar die verbouwing en vroeg zijn aanstaande buurman tot twee keer toe om de bouwtekening. Tot zijn schrik zag hij een uitbouw die vanaf nokhoogte ruim zes meter de tuin in liep. (zie tekening).

tekening uitbouw.jpg Bouwtekening van de geplande aanbouw. Inmiddels heeft de eigenaar het plan iets aangepast en moet de aanbouw enkele tientallen centimeters lager worden.

Met de tekening in de hand ging Schmidt de deuren van Buurtje 77 langs: ‘De meeste mensen waren zeer ontstemd en vinden dat de verbouwing zoals die nu is gepland niet moet doorgaan.’

Inmiddels heeft de koper zijn plan iets bijgesteld. In plaats van nokhoogte wordt de aanbouw nu enkele tientallen centimeters lager. Hoeveel lager wil hij niet zeggen. Hij zegt tegen De Stadsbron ‘totaal geen behoefte te hebben om aan uw artikel mee te werken.’

Dinsdag 4 december kwam het buurtcomite bijeen. Die avond is er een bezwaarschrift is opgesteld, waarmee men de deuren langs gaat om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Al eerder is een protest met tientallen handtekeningen naar de gemeente Amersfoort gestuurd.

Volgens buurtbewoner Robert Schmidt komt het plan van de nieuwe eigenaar niet helemaal uit de lucht vallen. De vorige bewoners hadden al een vergunning gekregen voor een hoge aanbouw. ‘Alleen zou die maar twee meter de tuin in steken. Een stuk korter dus dan wat mijn nieuwe buurman van plan is te gaan bouwen.’

Schmidt vindt het al heel vreemd dat de vorige bewoners een bouwvergunning hebben gekregen. ‘Daar hebben wij nooit iets van geweten. Dit is een beschermd buurtje. Zo moeten alle voordeuren blauw zijn en mogen de lage metalen hekjes aan de voorkant niet worden verwijderd. Waarom geeft de gemeente dan wel vergunningen af voor misbaksels aan de achterkant van de woningen?’

De bewoners van Buurtje 77 vinden dat hun nieuwe buurtgenoot door zijn opstelling alle goodwill in de buurt al kwijt is nog voordat hij er is komen wonen. Robert Schmidt en enkele andere bewoners hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

De buurt gaat weliswaar in bezwaar tegen de verleende bouwvergunning, maar is sceptisch over de kans op succes, omdat de nieuwe eigenaar bij de gemeente werkt. Zij vrezen dat ze weinig kans hebben in een procedure waarin de gemeente moet oordelen over een van haar eigen ambtenaren.

Een woordvoerder van de gemeente zegt geen ‘enkele grond of aanleiding’ te zien om aan een eerlijke bezwaarprocedure te twijfelen: ‘De suggestie dat het anders zou zijn verlopen is wat ons betreft dan ook zeer ernstig.’

Zij wijst erop dat medewerkers van de gemeente ‘exact dezelfde rechten en plichten’ hebben als alle andere inwoners van Amersfoort. ‘Iedere vergunningaanvraag bij de gemeente wordt op gelijke wijze in behandeling genomen. Dit geldt ook voor het in behandeling nemen en beoordelen van bezwaren: ook hier geldt gelijke behandeling voor iedereen.’

method

Siem Eikelenboom is als zelfstandig onderzoeksjournalist verbonden aan onderzoeksplatform Follow The Money en De Stadsbron. Hij is te bereiken via siemoom@gmail.com

sources

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een bouwtekening voor de uitbouw van Leenart Nicasiusswarsstraat 4 en van koopaktes zoals die te vinden zijn in het Kadaster. Verder is er telefonisch contact geweest met het buurtcomite, de ambtenaar en de gemeente Amersfoort. Buurtbewoner Robert Schmidt is geïnterviewd en heeft de verslaggever een uitgebreide rondleiding door het buurtje gegeven.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!