tags:
1 comment

De Plek 2 Het raadsel van de Vinkenhoef

by Siem Eikelenboom
July 26, 2018at 5:24AM

Opeens staat het er. Een houten huis in aanbouw. Het zal er ongetwijfeld al langer hebben gestaan, maar nu pas is het bouwwerk me opgevallen. Allereerst dacht ik dat kinderen de zomervakantie hadden aangegrepen om een hut te bouwen, maar een kleine inspectie is voldoende om te zien dat hier sprake is van vakwerk. De vloer is vakkundig gelegd en gestut. De diverse houten onderdelen (deuren, kozijnen, planken in allerlei vormen) zijn zo aan elkaar vast gemaakt dat geen spleten en gaten ontstaan. Maar wie is hier aan het bouwen? En waar moet het voor dienen?

'Hier' is het industriegebiedje tussen Amersfoort en Hoevelaken. Eerst heette het De Wieken Noord, nu is het omgedoopt in De Vinkenhoef. Het ligt ingeklemd tussen de A28, de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en de Oude Lageweg. Op de website amersfoortbusiness.com wordt De Vinkenhoef omschreven als 'een strategische toegangspoort naar zowel de mainports van Nederland als naar het achterland en Duitsland'.

Zijn de afgelopen jaren ongeveer 90 bedrijven neergestreken op het naastliggende industrieterrein De Wieken, de Vinkenhoef biedt een wat droevige aanblik. Ooit was hier campingwinkel Van Duinkerken gevestigd en reden bezoekers af en aan. Maar sinds het vertrek van de campingwinkel naar Nijkerk in maart 2016 staat het pand leeg. Tegen de gevel hangt een groot bord 'Te Huur'. In de avonduren wordt er gedeald.

De weilanden er tegenover werden op 30 december 2009 aangekocht door de gemeente Amersfoort voor het bedrag van € 1.960.000. De boerenfamilie waarvan de gemeente de grond kocht, waardeerde de grond ruim een jaar eerder in verband met een erfenis nog op bijna € 350.000. Dat was inclusief een stuk grond dat later niet door de gemeente Amersfoort is verworven. Hoe is dit verschil van € 1,6 mln te verklaren? Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de koopsom is gebaseerd op een 'volledige schadeloosstelling conform de Onteigeningswet'. De prijs is bovendien gebaseerd op een rapport opgesteld door een onafhankelijke taxateur.

Na de sloop van de boerderij en andere opstallen is een grote loods van ruim 20.000 vierkante meter blijven staan. 

De gemeente verhuurt de loods gratis voor een periode van drie jaar aan 'initiatieven op het gebied van de circulaire economie'. Zo is er gevestigd de StadsWormerij waarin duizenden tijgerwormen groente- en fruitresten van Amersfoortse burgers, bedrijven en horeca-ondernemingen omzetten in een supercompost.

Volgens de website van bedrijfsmakelaar Matchpointrefill biedt De Wieken-Vinkenhoef ook ruimte aan de zwaardere industrie. Maar die is in geen velden of wegen te bekennen. Het Amerikaanse Applied Medical heeft hier zijn Europese hoofdkantoor en PostNL heeft er een groot pakketpunt, maar  verder zijn er vooral kleine bedrijven gevestigd. Het deel Vinkenhoef bevat alleen de voormalige campingwinkel en een loods.

En sinds kort dus het merkwaardige bouwsel. Zondag 22 juli bleek bij een nieuw bezoek aan het gebied dat het houten gebouw flink is uitgebreid. Aan de rechterkant is een grote container neergezet, de achterkant is flink uitgebouwd. Ik ben nu te nieuwsgierig om me te laten tegenhouden door het wat gewichtige Verboden Toegang-bord. Binnen is een flinke ruimte ontstaan. Een blauwe stoel en een bolderkar lijken te duiden op (mogelijke) bewoning.


Aan de zijkant staat nu een groot houten bord met blauwe, houten letters. 'Planten pakken', staat te lezen. Met daaronder: '100% recycle.' Daar tussen staat in zwarte letters een mobiel telefoonnummer. Diverse belpogingen leverden niets op. Opgenomen werd er niet. 

Makelaarswebsite Matchpointrefill waarschuwt dat de bouw van 'tiny houses' op De Vinkenhoef niet is toegestaan. Maar dit houten gebouwtje is ongetwijfeld een 'tiny house'. Maar wie bouwt dit? En waarom? Weet de gemeente Amersfoort hier iets van? Op woensdag 25 juli neem ik contact op met een woordvoerder en stuur wat foto's op.

Al snel komt het verlossende antwoord. De gemeente weet wie daar aan het bouwen is, meldt een woordvoerder. Het bouwsel is een initiatief van stichting De Groene Schuur, een van de bewoners van de loods. In De Groene Schuur is een aantal partijen die in de loods actief zijn, verenigd. De Groene Schuur wil onder andere weggegooide planten en struiken een tweede leven geven. Dat verklaart de aangetroffen tuin naast het houten bouwsel.


Máár: het bouwsel is illegaal, er is geen vergunning aangevraagd. De bouwwerkzaamheden worden met onmiddellijke ingang stil en de vergunningsprocedure in gang gezet.

Update 25 september:

Deze dag meldt het AD dat de man achter het bouwsel, meubelmaker Marcel Langeveld, de boel moet afbreken. In januari was Langeveld nog  uitverkoren als een van de acht initiatiefnemers die op de Vinkehoef een werkplaats zou mogen inrichten. Maar, stelt de gemeente nu: Langeveld heeft zich niet aan de vergunningvoorwaarden gehouden. 

De meubelmaker, die 4000 euro in het project heeft gestoken, is verbouwereerd. Tegen het AD zegt hij: 'Niets wees er bij mij op dat het helemaal spaak zou lopen. Ik ben geen flapdrol die de gemeente Amersfoort niet serieus neemt, dat doe ik juist wel. Wat ik nu gemaakt heb is precies wat er in mijn ingediende plan staat dat goedgekeurd is voor het project. Is er dan niemand binnen de gemeente die gaat staan voor het besluit dat ze genomen hebben?' 

method

Siem Eikelenboom is freelance onderzoeksjournalist en verbonden aan De Stadsbron en onderzoeksplatform Follow The Money

sources

Websites amersfoortbusiness.com, matchpointrefill.com. Verder is gebruik gemaakt van het Kadaster, de facebookpagina van De Groene Schuur en is er meerdere malen contact geweest met de gemeente Amersfoort.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!