tags:
1 comment

De Plek 3 een moedige boerderij op Isselt

by Siem Eikelenboom
August 23, 2018at 11:53AM

Is heel Isselt inmiddels bezet door bedrijven, een boerderij biedt tot nu toe manmoedig weerstand en doet de argeloze voorbijganger herinneren aan de tijd dat hier nog geen bedrijfsterreinen lagen maar alleen weilanden, bomen, sloten en boerderijen.

Maar dat alles is binnenkort wellicht verleden tijd. Op adres Birkt 9 staat de laatste boerderij. De eigenaar, boer Maas Lam is in 2003 overleden. Sindsdien is de boerderij bezit van zijn erfgenamen.


Een oude foto in het bezit van archief Eemland toont de negentiende-eeuws boerderij nog met bijgebouwen en een schaapskooi. Die laatste is al lang gesloopt. Volgens het archief was de foto een bijlage bij een brief van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek aan Gemeentewerken. De brief dateert van 3 januari 1973. 

In 2014 werd de buurboerderij op Birkt 7 gesloopt. Nu is het wachten op een koper tot ook Birkt 9 tegen de grond gaat. De acties van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek hebben geen resulaat gehad.En een koper zal er in het huidige economische klimaat zeker komen. Op makelaarssite fundainbusiness.nl staat het perceel met een grootte van 9.383 m2 te koop. Voor de prijs van 250 euro per vierkante meter. Bij oplevering wordt het stuk grond leeg gemaakt van de oude boerderij en beplantingen. Voor de bomen die om de boerderij staan is inmiddels een kapvergunning verleend.


Het perceel ligt vrijwel op de rand van de gemeente Amersfoort.  Als je voor de boerderij staat, zie je rechts de Heliumweg die naar het centrum leidt. Industrieterrein Isselt werd in de jaren zestig ontwikkeld. En nog steeds komen er bedrijven bij. Ook worden oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwere.


De buren van Birkt 9 zijn twee autobedrijven, en een motorzaak. Wie even doorfietst, belandt in de polder. Hier krijg je een beeld hoe de Isselt er vroeger bij lag. In de oude boerderij zou een aardig koffie- en theehuis kunnen komen voor de vele wandelaars en fietsers die hier passeren. Een woordvoerder van de gemeente Amersfoort laat hiervoor een opening. Weliswaar heeft de grond de bestemming bedrijfsterrein en moet een eventueel bedrijf aan die bestemming voldoen om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning van de gemeente, maar, meldt een woordvoerder: ‘Als een bedrijf intrek neemt in het bestaande gebouw en haar activiteiten daar kan ontplooien, dan kan dat in principe zonder de gemeente daar bij te betrekken.' 

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist en op dit moment verbonden aan onderzoeksplatform Follow The Money en de Stadsbron

sources

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens van het Kadaster, archief Eemland en de website fundainbusiness. Ook is contact opgenomen met de gemeente Amersfoort.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!