tags:

De Stadsbron 2019

by Harmen Zijp
November 6, 2019at 9:05AM

In mei 2019 bestond De Stadsbron een jaar. Inmiddels weten we dat we zeker tot eind 2020 verder kunnen bouwen. Tijd voor reflectie. Waar komt De Stadsbron vandaan en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Ooit verzamelden kranten feiten, die ze dan bekeken door een liberale, sociale of christelijke bril. Ze lieten er hun analyse op los en er verschenen opinie- en achtergrondstukken. Dit hielp mensen om na te denken over de grote onderwerpen in de samenleving.

Ooit waren mensen vertegenwoordigd in een politieke arena waar een ideeënstrijd werd gevoerd. Politieke partijen beschouwden dezelfde feiten. Ze hadden dan discussie over de vraag of de laatste feiten aanleiding gaven om meer naar links of juist meer naar rechts te sturen. Om de samenleving meer seculier of meer regulier in te richten. De uitkomst van dit debat werd een opdracht aan het ambtenarenapparaat.

Niet langer

Media zijn niet langer duiders van het nieuws voor een maatschappelijke zuil. Veel kranten zijn louter commerciële ondernemingen geworden. Ze vertalen hun winstdoelstelling naar een jacht op clicks. Ze zijn meer afhankelijk van hun vermogen om adverteerders tevreden te stellen dan van hun vermogen om lezers te bedienen met diepgravende informatie. Lezers worden verleid om vluchtig nieuws te consumeren zonder daar al te veel vragen bij te stellen.

Intussen veranderde ook het openbaar bestuur. Tegenwoordig is de overheid een uitvoeringsinstantie waar managers eerder sturen op meetbare grootheden dan op morele waarden. De overheid wordt langzaam zelf ook een bedrijf. Politieke partijen worden vooruitgeschoven posten van de onvrede bij belangengroepen die steeds meer in feitenvrije bubbels leven.

Deze trends versterken elkaar. In de krant is meer te lezen over te water geraakte auto's dan over achtergronden bij het nieuws. Alternatieve (online) bronnen zonder journalistieke mores leveren steeds meer "alternatieve feiten" op maat die een al dan niet realistisch wereldbeeld eerder bevestigen dan bevragen. En intussen groeit de afstand tussen bestuurders en bestuurden. Zij die een lobbyist kunnen inhuren worden machtiger dan zij die naar de stembus gaan. De democratie heeft het nakijken.¹

En nu?

De Stadsbron wil een medium zijn dat voorziet in de informatielacune die is ontstaan. Het is een poging om te voorzien in langzaam nieuws, achtergronden, onderzoeksjournalistiek en politieke opinies. Een poging om weer een gezamenlijke arena te creëren voor feiten en verhalen over de stad, opdat eenieder daar zijn of haar mening op kan baseren.

We zijn met een minimaal online platform van start gegaan, zonder eindredactie, gesteund via een bescheiden crowdfunding. We bouwden aan een platform waar zeer uiteenlopende stukken over de regio worden gepubliceerd. We organiseerden debatten. Er is een uitagenda gekomen voor opinie, kennis en kunst. Er zijn onderzoeksjournalisten actief en er worden stukken geschreven over de historie van de stad. Er zijn bijdragen in tekst, in beeld en in geluid.

We treden daarbij niet in concurrentie met bestaande media, maar willen aanvullen en samenwerken. Dit alles is nog pril. Het initiatief wordt echter wel gezien door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat de Stadsbron in 2019 heeft gesteund bij het bouwen aan ons platform en het maken van een serie onderzoeksjournalistieke producties.

Maar doen we dat goed? Dragen de debatten bij aan de discussie in de stad? Stellen we de juiste vragen? Luisteren we goed genoeg? Lukt het ons om kritisch te kijken zonder alleen maar negatief te zijn? En hoe kan De Stadsbron nog meer een platform worden waarop het gesprek kan worden gevoerd over de onderwerpen die nodig besproken moeten worden?

Voor 2020 is wederom geld toegezegd waarmee we het platform steviger willen maken en er iets nieuws aan toevoegen: Burger(onderzoeks)journalistiek. Zo komt er een training die mensen de eerste beginselen van het journalistenvak bij brengt. Ook word het webplatform de komende maanden uitgebreid. Lezers kunnen straks onderwerpen aandragen, en samen met anderen bronnen onderzoeken en analyseren.

Help mee De Stadsbron beter te maken. We zijn op zoek naar schrijvers en naar onderzoekers, naar beeldmakers en datajournalisten. We kunnen ondersteuning gebruiken bij publiciteit en de organisatie van debatten. Zie je manieren om De Stadsbron te verbeteren? Mis je iets? Laat het ons weten. We gaan er weer een vol jaar tegen aan. Doe je mee?

Mail naar de redactie: redactie@destadsbron.nl

sources

¹ Meer lezen? Zie:

  • "Het zijn net mensen" door Joris Luyendijk [2006]
  • "The Assault on Reason" door Al Gore [2007]
  • "Flat Earth News" door Nick Davies [2009]
  • "Tegen verkiezingen" door David van Reybrouck [2013].

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!