tags:

De Stadsbron zoekt bestuursleden

by Arjeh Kalmann
June 23, 2021at 4:35PM

Stichting De Stadsbron heeft ten doel een digitale plek te bieden voor Amersfoortse achtergrondverhalen, analyses, opinies en onderzoeksjoumalistiek. Ook bevordert zij vormen van burgerjoumalistiek. De Stadsbron (www.destadsbron.nl) bestaat sinds 2018 en heeft vanaf mei 2021 een stichtingsvorm.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door journalisten financieel, organisatorisch, publicitair, technisch of anderszins te ondersteunen bij het maken van onderzoeksproducties, door digitale gereedschappen te ontwikkelen die journalisten en bewoners in staat stellen om samen aan deze producties te werken en door een online platform te ontwikkelen en onderhouden waar deze producties publiek worden gedeeld. De stichting streeft naar samenwerking met andere partijen die het doel van de stichting helpen realiseren. Ze ontplooit verder ondersteunende activiteiten zoals het organiseren van debatten of het incidenteel doen verschijnen van bijzondere gedrukte uitgaves.

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van bezoekers van de site en uit bijdragen van journalistieke fondsen en overheden. De redactie van De Stadsbron is geheel onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De redactie heeft geen hoofdredacteur of een eindverantwoordelijke; de redacteuren bepalen gezamenlijk of een geschreven of gefilmde bijdrage wel of niet geplaatst wordt.

Voor de stichting De Stadsbron zijn wij op zoek naar bestuursleden die het belang onderschrijven van goede journalistiek in Amersfoort en die aan de uitbouw daarvan willen meewerken. Het huidige (oprichtings)bestuur bestaat uit redactieleden en beschouwt zichzelf derhalve als interim-bestuur.

Wij zoeken een voorzitter die het gezicht naar buiten is van De Stadsbron,

een penningmeester die de kosten bewaakt en meehelpt nieuwe inkomstenbronnen aan te boren,
en een secretaris die de (jaar)verslagen maakt.

We denken dat het tijdsbeslag voor elk van deze functies relatief beperkt is, niet meer dan één à twee uur per week.

Interesse? Mail voor nadere informatie of aanmelding naar bestuur@destadsbron.nl

method

Het interimbestuur van stichting De Stadsbron bestaat uit: Harmen Zijp (voorzitter), Frank Krijnen (penningmeester) en Arjeh Kalmann (secretaris).

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!