5 comments

Fractie GroenLinks over de Westelijke Ontsluiting

by Dillian Hos
November 19, 2018at 8:52PM

De Westelijke Ontsluiting is een weg die wij niet wensen, maar waarover de raad wel eerder met een democratische meerderheid besloten heeft  deze aan te leggen. Tijdens de coalitieonderhandelingen in mei en juni hebben we aan de onderhandelingstafel én in de raad gekeken of er bij de andere partijen ruimte zat om dit besluit terug te draaien. We hebben die ruimte toen niet gevonden.

Daarmee werd voor ons duidelijk dat het besluit zal worden uitgevoerd. We hebben ons toen, door deel te nemen in een coalitie waarin de andere partijen de weg wel wensen – gecommitteerd aan het uitvoeren van het besluit dat er al lag. Dat hoort erbij als je de verantwoordelijkheid neemt om de stad te willen besturen, in de overtuiging dat de stad er op vooruit gaat met GroenLinks in een coalitie.

Voor ons zijn er twee momenten waarop de uitvoering van het besluit toch nog ter discussie kan komen. Dat is op de eerste plaats als blijkt dat het project financieel niet meer haalbaar is. Momenteel wordt het project doorgerekend en op ons verzoek wordt er ook een second opinion gedaan, zodat we zeker weten dat de cijfers kloppen.De tweede mogelijkheid is dat onomstotelijk vast komt te staan dat het college de raad niet juist heeft geïnformeerd over het project. Over dat laatste ging het afgelopen week.

Groen in Amersfoort, dat met grote energie goed uitzoekwerk heeft gedaan, presenteerde de raad haar twijfels en opvattingen over het project. De wethouder en projectleider legden daar hun verhaal naast. In de afgelopen maanden zijn veel vragen gesteld, ook door ons, over modellen en aannames. Het college heeft op al deze aspecten en vragen uitgebreid antwoord gegeven.

Aan de raad gisteren de vraag: Zijn de antwoorden en gegevens die het college heeft verstrekt, betrouwbaar? Mogen wij er vanuit gaan dat wat het college zegt, klopt? Vertrouwt de Raad het college? Onze fractie heeft geoordeeld dat we geen aanleiding hebben om te denken dat het college onwaarheden verkondigt. Wij vertrouwen erop dat de Raad goed wordt geïnformeerd. Het tegendeel is voor ons niet onomstotelijk vast komen te staan. We hebben het voorstel om het bestemmingsplan toch weer te wijzigen, daarom afgewezen. Is dat pijnlijk? Ja, iedere medewerking aan het uitvoeren van dit besluit zal voor ons altijd pijnlijk blijven.

Hoe gaat het nu verder? Momenteel wordt de financiële doorrekening van het college bekeken door het bureau dat de second opinion uitvoert. Op 22 november komt het oordeel – onder geheimhouding vanwege de vertrouwelijkheid van de cijfers en de aanbesteding die nog moet gebeuren – naar de gemeenteraad. Vermoedelijk op 4 december spreekt de raad hierover. Als het financieel niet past, ontstaat er een nieuwe situatie. Het worden nog spannende tijden.

Opmerking van de redactie: Deze bijdrage is een reactie op het eerder geplaatste ingezonden brief van Riek Brons. Deze brief vindt u hier.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!