5 comments

Fietsvoetbrug westelijke ontsluiting

by René van der Velden
August 29, 2019at 10:48PM

De gemeente Amersfoort gaat een fietsvoetbrug bouwen over de sporen Amersfoort-Utrecht, pakweg tussen het Dierenpark en de Prins Bernhardkazerne. De aanbesteding begint binnenkort, maar onduidelijk is hoe toegankelijk de brug wordt en hoe veilig.

De huidige spoorovergang in de Barchman Wuytierslaan is een belangrijke verbinding. Ongeveer 1 miljoen fietsers en voetgangers passeren jaarlijks de overweg; 850.000 fietsers en 150.000 voetgangers. In plaats van de huidige gelijkvloerse passage met aan weerszijden van de autoweg twee fietspaden en twee voetpaden komt er een brug. De brug heeft lange, steile hellingen, een tweerichtings fietspad van 4,00 meter breed en een enkelzijdig voetpad van 1,50 meter smal. 

De gemeente heeft het aantal fietsers en voetgangers die de huidige spoorovergang passeren, niet geteld en heeft geen idee wie er straks over de brug zullen komen. Althans: het is niet onderzocht. Dat komt omdat de fietsvoetbrug het ondergeschoven kindje is van het autoproject ‘de Westelijke Ontsluiting’ dat is gericht op doorstroming van auto’s, met een tunnel onder de sporen door.

Wie kan er de brug op?

Het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting beperkt zich uitsluitend tot autoverkeer. Fietsers en voetgangers ontbreken in het model. En daarom zijn tal van vragen niet aan de orde gekomen. Moeten heely’s, segways, rollators, scootmobiels, de Canta en de Stint met elkaar de steile brug op en af, samen met groepjes wielrenners? Kan dat allemaal samen veilig, met groepjes scholieren en hockeyers, gehandicapten op stoep en fietspad, bakfietsen en buggy’s?

Op de vraag of niet-elektrische brommers over de brug mogen, moet nog een antwoord komen. Hetzelfde geldt voor ‘speed pedelecs’. Wanneer deze fietsen niet supersnel de brug op mogen, moeten ze omrijden via de autotunnel. Dat botst met het idee van de nieuwe provinciale snelfietsroute ‘De Stijl’ die het woon-werkverkeer wil bedienen en straks over de fietsvoetbrug gaat.

Gemeente en provincie aan zet

De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht zijn de verantwoordelijke partijen voor de brug. Zij zijn aan zet. Wachten ze af wat het straks wordt in het definitieve ontwerp van de geselecteerde aannemer, en of zijn veiligheidsaudit slaagt? Of wordt er eerst zorgvuldig gekeken voor wie die brug precies wordt gebouwd, en welke eisen van toegankelijkheid en veiligheid daarbij horen?

Lees hier het onderzoeksrapport dat vragen behandelt zoals ‘Hoe direct, snel, veilig en comfortabel zal de brug worden vergeleken met de huidige overgang?’ en ‘Past een voetganger op een voetpad van 1,50 meter?’

method

René van der Velden is voormalig journalist bij Brabants Dagblad, Leidsch Dagblad, Brabants Nieuwsblad en NS-krant De Koppeling, en auteur van de ProRail-brochure ‘Ruimte voor de Fiets’ en voormalig kerngroeplid van de Fietsersbond Amersfoort.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!