Gemeente wil ton beschikbaar stellen om sportclubs met hoge energiekosten te helpen

by Yara Hooglugt
October 21, 2022at 4:06PM

pexels-jonathan-petersson-399187.jpg

De gemeente Amersfoort wil 104.000 euro uittrekken om sportverenigingen tegemoet te komen die worstelen met een torenhoge energierekening. Wethouder sport Ben van Koningsveld wil de jaarlijkse huurverhoging met gemeentegelden compenseren, om zo clubs te helpen die voorzien dat ze in financiële nood komen en de contributie moeten verhogen. “We moeten ons steentje bijdragen om sporten bereikbaar te houden voor Amersfoorters.”

Het is agendapunt nummer één bij veel veldsportverenigingen in Amersfoort: hoe om te gaan met de stijgende energierekening? Een aantal verenigingen kondigde eerder al een contributieverhoging aan, anderen kozen voor een eenmalige energietoeslag bovenop het lidmaatschapsgeld, en andere clubs besloten om (duurzame) investeringen voorlopig op de lange baan te schuiven. Met corona achter de rug is het al moeilijk genoeg om de broek op te houden en zonnepanelen en warmtepompen zijn zelfs met behulp van subsidie nu even een financiële brug te ver.

Actie ondernemen

“Het onderwerp staat bij ons honderd procent op het netvlies”, zegt wethouder sport Ben van Koningsveld. “Daarom ligt nu een voorstel bij het college om 104.000 euro uit te trekken om sportverenigingen financieel te ondersteunen. De hoge energierekening is één, maar daar komt de inflatie nog eens bovenop.”

De handen van de sportbesturen zijn tamelijk gebonden, ziet Van Koningsveld. “Je kunt de prijzen van koffie en bier in je kantine duurder maken en de contributie verhogen, maar veel meer mogelijkheden om inkomsten te genereren heb je als sportvereniging niet. Daarnaast zijn er nog wel de inkomsten uit sponsoring, maar die zijn ook niet bij alle clubs even hoog.”

Om te voorkomen dat de contributie straks zo hoog wordt dat sportclubs leden gaan verliezen, onderneemt de gemeente actie. “Ik wil gewoon zo veel mogelijk mensen aan het bewegen hebben in deze stad. Als de contributie zo hoog wordt dat het bedrag mensen afschrikt, moeten we daar iets mee.”

Lappendeken van huurcontracten

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste veldsportverenigingen in Amersfoort huren de velden en kleedkamers op hun sportcomplex van beheerder SRO, die de kavels en gebouwen beheren in opdracht van de gemeente.

Die verdeling tussen huur en eigen beheer is bij iedere vereniging anders. De ene vereniging huurt de velden, maar heeft het gehele gebouw in eigen beheer. Andere verenigingen huren zowel velden als kleedkamers, maar zijn wél weer eigenaar van de kantine in hetzelfde clubgebouw. En zo zijn er ook weer verenigingen die een deel van de kleedkamers huren, maar een ander deel zelf hebben bijgebouwd en daar dus ook zelf eigenaar van zijn.

Zo is in Amersfoort een lappendeken van huurcontracten ontstaan die volgens Van Koningsveld op den duur een keer ‘gladgestreken’ moet worden. De energierekening van de veldverlichting en de verwarming van de kantine, kleedkamers en douches komt voor eigen rekening van de clubs, niet voor die van SRO. Dit geldt voor alle verenigingen die huren bij de SRO.

SRO mag voor het komend jaar, per 1 januari 2023, twaalf procent huurverhoging doorvoeren, vertelt Van Koningsveld. De huurprijzen van het afgelopen jaar varieerden van zo’n 15.000 euro voor kleinere clubs tot ruim 33.000 euro voor CJVV en 37.500 euro voor vv Hooglanderveen. Een verhoging van 12 procent zou voor vv Hooglanderveen dus bijvoorbeeld een extra huurbedrag betekenen van 4.500 euro. Ook bij KVVA voorzien ze met een huidige huurprijs van zo’n 20.800 euro een flinke kluif bij een huurverhoging van 12 procent. “Zeker als je je realiseert dat alleen al onze energierekening op jaarbasis met 30.000 euro omhoog gaat”, zegt secretaris Nico Janssen.

Om verenigingen verlichting te bieden wil de gemeente de helft van de huurverhoging compenseren, zodat die op de rekening van de verenigingen niet uitkomt op 12 procent, maar op 6 procent van de huidige huursom. Het voorstel om daar 104.000 euro voor beschikbaar te stellen, ligt bij het college.

Van Koningsveld: “We zien dat het anders echt gaat wringen: 12 procent huurverhoging, de inflatie én de energiekosten die daar nog bovenop komen. Gelukkig hebben we nog geen signalen ontvangen van clubs die echt dreigen om te vallen, maar we weten wel dat er redelijk wat clubs zijn die nooit de investeringscapaciteit hebben gehad om te verduurzamen. Voor deze clubs wordt de komende periode financieel zwaar, dus blijven wij de situatie als gemeente monitoren en helpen we waar mogelijk.”

Grote verschillen

Met het dempen van de huurverhoging met 6 procent beoogt Van Koningsveld op de korte termijn financiële verlichting te bieden en contributieverhogingen te beperken. Maar op de langere termijn blijft verduurzaming een speerpunt. “Er zijn al veel clubs die het echt goed voor elkaar hebben met goede isolatie, zonnepanelen en LED-verlichting. Maar dan zijn er ook de kleinere clubs waar het tegenovergestelde het geval is. Kleine pandjes, een oude gasketel, ramen en kieren waar de wind dwars doorheen waait..."

"Ik snap dat met name de kleine clubs in de overlevingsstand staan, maar met de huidige subsidie- en financieringsmogelijkheden is het mijns inziens voor alle clubs goed mogelijk om duurzame investeringen te doen. Als dat niet lukt, gaat er toch echt wat mis. De mogelijkheden zijn er voor iedereen en als dat niet zo is, laat ik me graag overtuigen.”

Van Koningsveld doelt hiermee op beschikbare gemeentesubsidies en landelijke leningsconstructies waarvoor de gemeente garant kan staan. Zelf biedt de gemeente geen leningen aan. “Ook zonder al te veel eigen middelen is er heel veel mogelijk. En als je bedenkt dat veel investeringen zich al binnen drie jaar hebben uitbetaald, merk je dat dat loont. Dat is ook de reden dat wij als gemeente kiezen voor het dempen van de huursom: als we zouden gaan meebetalen aan de energierekening, remmen we verduurzaming. Dat is niet de bedoeling.”

Sigaar uit eigen doos

Het voornemen van de gemeente wordt niet bepaald jubelend ontvangen door de clubs die het geld het hardst nodig hebben. “Hier heb ik niks aan, dit lost mijn probleem toch niet op?” Joost de Geus, penningmeester bij voetbalvereniging VOP, noemt het gemeenteplan ‘geen sterke actie’.

“Ja, ik hoef minder te betalen, maar dan nog blijft het een forse huurverhoging waarmee ik er per saldo niet op vooruit ga. Mijn energiekosten blijven even hoog. Bovendien vind ik het een beetje een sigaar uit eigen doos. In de afgelopen coronajaren hebben we onze huursom deels kwijtgescholden gekregen. Ik heb nu het gevoel dat we dat alsnog gaan terugbetalen.”

“Gaat de huur met twaalf procent omhoog? Als dat echt gaat gebeuren, kan ik wel stellen dat wij ons een hoedje schrikken”, beklaagt KVVA-secretaris Nico Janssen zich. “In de afgelopen jaren is dat hooguit twee, drie procent geweest. Natuurlijk is het fijn dat de gemeente ons tegemoet wil komen, maar lachwekkend pepernotengeld in vergelijking met de energielastenstijging. Dat gaat ook niets veranderen aan de contributiestijging.”

Lees ook: Sportverenigingen verhogen contributie door stijgende energierekening

method

Yara Hooglugt is freelance journalist.

Binnenkort schrijft ze over dit onderwerp: Hoe kan het dat veel verenigingen nog zo achterlopen op het gebied van verduurzaming? Hoe zien ze een duurzame en betaalbare toekomst voor zich en wat zijn daartoe hun mogelijkheden?

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!