6 comments

Grimlach 15 Wonen op de Stichtse Rotonde

by Arjeh Kalmann
January 25, 2019at 8:12PM

Ik begrijp wel waarom Amersfoort plotseling een nieuw stadhuis wil bouwen tegenover het station. De meeste topambtenaren van de gemeente wonen immers buiten de stad, komen ’s morgens met de trein aan en sporen aan het eind van de middag weer naar huis. Als Amersfoort een nieuw stadskantoor tegenover het station neerzet, hoeven al die topambtenaren alleen maar over te steken. Lekker makkelijk. 

Het is natuurlijk ook best mogelijk dat de uitheemse topambtenaren en de drie nog niet in Amersfoort woonachtige wethouders handelen uit altruisme. Dat ze buiten de stad blijven wonen, om hier geen schaarse woonruimte te bezetten. Zo bezien moeten we hen dankbaar zijn.

Amersfoort blijkt plotseling een grenzeloze behoefte te hebben aan nieuwe woningen. Dagelijks vernemen we van nieuwe hoogbouwplannen en nieuwe aantallen te bouwen huizen. Ons gemeentebestuur is ontwaakt, lijkt het wel, uit een lange winterslaap. Toen de twee plaatselijke ziekenhuizen een paar jaar geleden te kennen gaven samen nieuwbouw te gaan plegen op een defensieterrein nabij Hoogland, werd besloten op het ene terrein nieuwe natuur te maken (in ruil daarvoor mocht de westelijke rondweg worden aangelegd) en op het andere immense terrein bovenop de Berg villa’s te bouwen. Hoezo woningnood? Waar honderden, ja misschien wel duizenden mensen prachtig onderdak hadden kunnen vinden op het Lichtenberg-terrein, geniet er straks hooguit een handjevol van het uitzicht op de stad. Raar dat je daar, ook in de politiek, nooit iemand over hoort. 

Iets verderop, op de plek aan Laan 1914 waar ooit het Sinai Centrum stond, verrijzen nu ook villa’s die ik – excuus voor het cliché – niet anders dan riant kan noemen.

Er waren tijden dat Amersfoort stedebouwkundigen uit de hele wereld op bezoek kreeg omdat de stad het aandurfde in het sjieke Bergkwartier sociale woningbouw in de vorm van flats te plegen. Dat was in de jaren zestig van de vorige eeuw. Twintig jaar later waren de bergbewoners al zó goed georganiseerd dat zij de komst van een klein woonwagenkampje aan de Prins Frederiklaan wisten tegen te houden. Dat was ten tijde van de opheffing van het grote woonwagenkamp aan de Middelhoefseweg. Iedere wijk en iedere regiogemeente zou een deel van de woonwagenbewoners in een nieuw kampje herbergen, was toen de deal. Maar de bergbewoners ontwaarden in een klein bosje bij het beoogde bouwterrein een bijzonder vogeltje, de tjiftjaf, en daarmee wisten ze de komst van het kampje tegen te houden. 

Tegenwoordig kan je in de welgestelde gedeelten van de stad geen bouwplan meer bedenken of er staan bezwaarden met hun advocaten op de stoep van het stadhuis. Er is bijvoorbeeld een woningbouwplan voor het terrein van de voormalige manege Nimmerdor aan het einde van de Leusderweg. Ik zou zeggen, zet daar een flink woongebouw neer, maar nee, de omwonenden roeren zich en eisen beperkingen aan de omvang. 

Omwonenden van de manege Nimmerdor? Ga er eens kijken: in de verste verte is daar geen omwonende te bekennen. Hoogstens misschien een verdwaalde dassenfamilie.

Nee, dan is het veel makkelijker voor het gemeentebestuur om de vereiste hoogbouw in wijken als Schuilenburg, Liendert en Schothorst neer te zetten. Lekker evenwichtige stad krijgen we zo.

Weet je hoe Amersfoort de woningnood in één klap een stuk kan verlagen? Door helemaal bovenop de Berg, op de Stichtse Rotonde een woontoren neer te zetten die zo hoog wordt dat je er aan de ene kant tot in Utrecht kunt kijken en aan de andere kant tot aan de woontoren La Balise in Hoogland. Een prachtige markering van de zuidkant van de stad.
Maar ja, wonen op de Stichtse Rotonde: dat zullen de ‘omwonenden’ wel weer niet leuk vinden.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!