tags:
2 comments

Grimlach 82 Seance op Rusthof: zand erover!

by Arjeh Kalmann
October 15, 2021at 2:39PM

Rusthof heet niet voor niets Rusthof. Het is een tuin, een park op de grens van Leusden en Amersfoort waar rust heerst. Waar de stoffelijke resten rusten van mensen die zijn overleden. Voor langere of voor kortere tijd, of zelfs voor eeuwig, als het om moslims gaat.

Op Allerzielen, begin november, is het er vaak druk, want dan herdenken katholieken hun doden. En op de avond voor Kerstmis is het er zelfs heel erg druk. Dan branden er vuurkorven op het hele kerkhof en dan worden er her en der bij graven lichtjes aangestoken. Een prachtig gezicht. Voor wie het koud heeft, is er warme chocolademelk of Glühwein.

Het is een vrij nieuwe traditie waarvoor de directeur van Rusthof, Wilco Plaggenborg, ruim baan heeft gegeven. Deze nuchtere Twentenaar staat voor dienstbaarheid en vrijheid, zo liet hij weten in het boek Rusthof, meer dan zerken en urnen uit 2013.

Diezelfde Plaggenborg staat nu onder zware kritiek, omdat hij onlangs aan een nogal obscuur gezelschap toestemming heeft gegeven om na sluitingstijd op Rusthof metingen te verrichten naar de aanwezigheid van ‘spirituele energieën’. Kennelijk hebben ze ook op de kinderafdeling van de begraafplaats rondgelopen om energiestromen te meten, en daar zijn enkele nabestaanden des duivels over. De rust van hun dierbaren is verstoord. 

De bizarre gebeurtenis is alleen aan het licht gekomen, omdat een van de energiemeters zijn of haar camera met opnames van de seance op Rusthof heet laten liggen. Een bezoeker trof die aan, bekeek de opnames en sloeg alarm.

Plaggenborg heeft inmiddels excuses aangeboden en toegegeven dat hij de toestemming niet had moeten verlenen, maar dat gaat de boze nabestaanden niet ver genoeg. Ze willen dat hij ontslagen wordt; een van hen heeft zelfs burgemeester Bolsius bedreigd.

Wetenschappers

Ik heb jaren geleden voor de krant een aantal interviews gemaakt met wetenschappers in Utrecht die onder de hoede van de Universiteit serieus onderzoek deden naar spirituele zaken: professor Tenhaeff (kop boven het paginagrote artikel: ‘Ik ben bang voor u, ik zie allemaal geesten om u heen’), professor Martin Johnson (‘Op zoek naar de ware aard van paranormale fenomenen’) en professor Henri van Praag wiens ambitie het was in Utrecht een eigen faculteit voor parapsychologie van de grond te krijgen. Voor alle duidelijkheid: ik ben zelf zo aspiritueel als de pest en geloof in geen enkel paranormaal fenomeen. Het adagio waar ik mee ben opgevoed, was: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Grimlach 82 foto 2.jpg

Professor Johnson, een in Lapland geboren Zweed, onderwierp de verslaggever destijds aan een test. Ik citeer uit mijn eigen verhaal:

Johnson haalt een klein elektronisch apparaatje tevoorschijn, een rekenmachientje. Als je op een knopje drukt, licht er een cijfer op, steeds een ander cijfer. Het apparaatje is zo geprogrammeerd dat gemiddeld eens in de vijf keer het getal 5 oplicht. Ik moet 25 keer op het knopje drukken en daarbij sterk denken aan het getal 5; ik moet met andere woorden het apparaat dwingen vaker de 5 op te laten lichten dan de programmering aangeeft. Ik denk en dwing en druk 25 keer en haal acht maal de 5. Dat is drie meer dan normaal. Heb ik ongekende gaven? “Nee hoor,” lacht de professor, “een dergelijke score is niets bijzonders. Als we dit dagen achter elkaar zouden doen en je zou hetzelfde niveau halen, dan was er misschien iets meer dan toeval in het spel.”

Kijk, zo nuchter en serieus werd toen onderzoek gedaan, maar al die apparaten en experimenten hebben kennelijk geen sprankje bewijs opgeleverd van het bestaan van…. eh….. geesten, want er is nooit een parapsychologische faculteit gekomen, er is geen leerstoel meer en ook het Parapsychologisch Instituut van Tenhaeff is ….eh….ter ziele, althans als onderdeel van de Universiteit. Het bestaat nog wel als netwerkorganisatie. (Even terzijde: hoe zouden paranormaal begaafden met elkaar netwerken? Daar hebben ze eigenlijk geen telefoon of wifi voor nodig, toch? Ze kunnen gewoon op elkaars spirituele entiteit inloggen, lijkt me.)

Afijn, een paar van die gasten hebben een avondje op Rusthof rondgelopen en contact proberen te leggen met energieën van overledenen.

Laten we deze kwestie snel vergeten. Zand erover. En laat Wilco Plaggenborg nu alsjeblieft ook lekker met rust. 

method

Arjeh Kalmann is oud-hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant en het Utrechts Nieuwsblad. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Amersfoortse stichting Regionaal Spitwerk.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!