1 comment

Lange wachtlijsten in het Meander Ziekenhuis

by Addy Schuurman
July 12, 2019at 11:56AM

meander.jpg

Wie in Amersfoort problemen heeft met zijn maag of darmen en behandeld moet worden, komt in het Meander Ziekenhuis op een wachtlijst terecht van gemiddeld veertien weken! Of je moet uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio, zoals in Utrecht of Hilversum. Dat blijkt uit gegevens van de Zorgkaart Nederland, die door de Patiëntenfederatie Nederland al een aantal jaren wordt samengesteld. Niet onbelangrijk: uit die zorgkaart blijkt ook dat de patiënten best tevreden zijn over de zorg in het Meander.

Het kiezen van een zorgverlener lijkt in veel opzichten op het kopen van een tweedehandsauto. Het eerste gezicht kan bedrieglijk zijn. Vooraf kan de leek eigenlijk niet goed beoordelen of de behandelend arts goed werk zal leveren; dat moet hij of zij maar afwachten.

Om een meer gefundeerde keuze te kunnen maken tussen zorgverleners verzamelt de Patiëntenfederatie Nederland daarom op de site www.zorgkaartnederland.nl ervaringen van patiënten over artsen en zorginstellingen. Minimaal dertig reacties zijn nodig voor een betrouwbaar oordeel. Bij minder reacties gaan immers incidentele uitschieters te veel invloed uitoefenen. Bovendien zijn de cijfers up-to-date: ze betreffen alleen de jaren 2016-2019. Reacties ouder dan drie jaar worden verwijderd. 

Er zijn nog veel zorginstellingen op de site – onder andere in de thuiszorg – die onvoldoende reacties hebben voor een betrouwbaar oordeel. Daarom wordt iedereen die gebruik maakt van een zorginstelling of hulpverlener hierbij opgeroepen om zijn ervaringen – positief of negatief – op de site te delen. Zodat patiënten met een zorgvraag een beter gefundeerde keuze kunnen maken: kan ik het best naar dokter A of dokter B gaan? En bovendien kunnen ook de zorginstellingen ervan leren: doe ik het goed en wat kan ik verbeteren?

Een ruime acht voor Meander

Met een rapportcijfer van 8,3 boekt het Amersfoortse Meander Medisch Centrum een prima resultaat. Toch behoort het ziekenhuis bij verre niet tot de best presterende ziekenhuizen in Nederland; het haalt net de landelijke top vijftig. De best gewaardeerde ziekenhuizen in Nederland zijn het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en Medisch Spectrum Twente/locatie Oldenzaal. Zij scoren een gemiddelde van liefst 9,0. Of men in het oosten van het land betere zorg verleent of sneller tevreden is over de zorg, wordt hier maar in het midden gelaten. Feit is: ondanks het mooie cijfer is er nog volop ruimte voor verbetering in Meander…

In de regio staat Meander, samen met Tergooi in Hilversum wel fier bovenaan. In een straal van 25 kilometer rond Amersfoort zijn er zes grote ziekenhuizen (met een respons van meer dan honderd reacties op de site), die allen van hun patiënten een 7 of meer krijgen.

190711grafiekmeander.png

De mening van de patiënt

Meander krijgt dus hoge waarderingen en deze zijn op de site terug te lezen. Liefst 46 pagina’s met ervaringen van patiënten – negatief, maar verreweg de meeste positief – zijn er te lezen. Zo liet op 26 juni jl. een patiënt weten met veel plezier in het ziekenhuis te hebben gelegen: “Mijn ervaring na een geslaagde darmoperatie ivm endeldarmkanker is heel goed. De operatie op zich is heel goed verlopen maar ook de 5 opname-dagen (incl. operatie) waren heel goed. Met name ook de uiterst fijne en vriendelijke verzorging gedurende die dagen en de lol die je dan, natuurlijk ook omdat de operatie en het resultaat goed waren, hebt met het verzorgend personeel.” 

Uiteraard was niet iedereen even tevreden. Op 20 mei meldde een patiënt: “Slechte communicatie daar! Na een kaakoperatie waarbij het bot was doorgesneden en een mond vol met hechtingen, wordt ik midden in de nacht wakker gemaakt of niet wat wilde eten! Worden er bisquitjes neer gelegd voor als ik trek kreeg! Volgende dag naar huis gestuurd zonder medicatie, bleek na een week dat ik eigenlijk een ab kuur en pijnstillers had moeten hebben!” Ruimte voor verbetering is er altijd.

Wachtlijsten

Een van de recente klachten ging over de trage procedures in het ziekenhuis. Een patiënt op de afdeling reumatologie klaagde: “Te lang wachten na diagnostisch onderzoek op een behandeling, 11 juni laatste echo en 2 juli pas terecht kunnen bij de specialiste. Nadat ik bijna 3 maanden erge pijn heb gehad in spieren en daardoor beperkt ben in mijn functioneren” (3 juni jl). 

Die klacht is terecht en wordt ook door andere bronnen gedeeld. De meest recente gegevens over de wachttijden, verzameld door Mediquest en gepubliceerd op de site van Zorgkaart Nederland, geven duidelijk aan, dat Meander een capaciteitsprobleem heeft. Met name op de afdelingen Interne Geneeskunde respectievelijk Maag-, darm- en leverziekten (MDL) loopt het de spuigaten uit, maar ook op de afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Psychiatrie, Kindergeneeskunde, Plastische Chirurgie en Reumatologie zijn er anno juni 2019 problemen: de wachttijden bedragen er meer dan vier weken. In andere ziekenhuizen in de omgeving, zoals het UMC in Utrecht en Tergooi in Hilversum, zijn de problemen aanmerkelijk minder groot, althans op het moment van de meting.

Een zegsman van het ziekenhuis ziet vooralsnog geen reden tot paniek: “Op bijna alle afdelingen in Meander zijn er geen zorgen over de wachtlijsten. Onze wachttijden – dat wil zeggen de tijd die er zit tussen de verwijzing en het eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling – zijn vergelijkbaar met andere ziekenhuizen; de ene keer zijn ze wat korter en de andere keer wat langer. Maar (bijna) altijd gaat het om één of hooguit twee weken.”

“Meander doet er alles aan om de wachttijden beperkt te houden. Daartoe zijn wij ook verplicht. De Zorgautoriteit ziet er op toe dat we de normen niet overschrijden. Voor wachttijden geldt in Nederland immers een duidelijke norm, de zogenaamde Treeknorm. Die schrijft voor wat de maximale wachttijd (gemiddeld) mag zijn. Voor de meeste behandelingen in een ziekenhuis geldt een norm van maximaal vier weken. Wij werken hard om daaraan te voldoen.”

Op enkele afdelingen wordt die norm toch niet gehaald? “Het klopt inderdaad dat voor Interne Geneeskunde en Maag-, darm- en leverziekten een langere wachttijd geldt dan we zouden willen. Daarvoor kunnen we twee oorzaken aanwijzen: enerzijds het aantal artsen dat in Meander werkzaam is op die specifieke afdelingen en anderzijds de afspraken met zorgverzekeraars. Er is meer vraag naar deze specialistische zorg dan dat het ziekenhuis kan en mag leveren van de zorgverzekeraars.”

De gevolgen voor de patiënten? “Patiënten worden door ons geïnformeerd over de actuele wachttijden. Die kun je onder andere op onze website raadplegen. Vervolgens kan de patiënt zelf kiezen voor een behandeling elders. De patiënt kan ook contact opnemen met zijn zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Het kan voorkomen dat een snellere behandeling elders mogelijk is. Inderdaad, dit kan extra reistijd met zich meebrengen.”

“Wat Meander tot slot nog wel duidelijk wil benadrukken: voor urgente zaken en  spoedoperaties gelden sowieso geen wachttijden.”

Tabel: Wachttijden per specialisme in Amersfoort, het UMC in Utrecht en Tergooi in Hilversum, juni 2019

190711tabelmeander.png

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!