tags:

Nedahuis opnieuw in de fout

by Siem Eikelenboom
July 18, 2019at 3:40PM

Het Amersfoortse Nedahuis, dat zorg biedt aan immigranten en vluchtelingen, heeft de jaarrekening 2018 teruggetrokken en nog geen nieuwe ingeleverd. Dat had voor 1 juni moeten gebeuren. Daarmee overtreedt Nedahuis opnieuw de wet.

Eerder meldde De Stadsbron na eigen onderzoek dat Nedahuis, tegenwoordig Kommak geheten, in strijd met de wet geen openheid biedt over het salaris van de directeur. In een eerder bij het ministerie gedeponeerde jaarrekening over 2018 staat dat de kleine zorginstelling jaarlijks bijna 169.000 euro betaalt aan een managementvergoeding. Maar over het hoe en waarom van dat bedrag wilden directie noch raad van commissarissen een toelichting geven. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg het salaris van minister-president Mark Rutte 159.489 euro. In 2018 leed Nedahuis een verlies van bijna 110.000 euro. In 2017 was er nog een klein winstje van nog geen 4000 euro.

Schriftelijke vragen

De publicatie was voor de fractie van de SP reden om schriftelijk vragen te stellen aan het College. Aanvullend onderzoek van de socialisten had uitgewezen dat het door De Stadsbron geschetst beeld lijkt te kloppen. Zo ontbreekt bij de jaarrekening een verklaring van de accountant dat het salaris van de directeur overeenkomt met de wettelijke regels.

IMG_1021.JPG

Het College antwoordt deze week dat het belangrijk is dat het zorggeld van de gemeente doel- en rechtmatig wordt besteed. Maar een duik in de jaarrekening 2018 van Nedahuis kon het College niet nemen om de simpele reden dat die jaarrekening inmiddels van de website van het ministerie is verdwenen. ‘Naar aanleiding van het artikel en de door u gestelde vragen hebben wij contact gehad met Kommak. Kommak heeft aangegeven op korte termijn de jaarrekening en de zogenaamde Beoordelingsverklaring WNT (Wet normering topinkomens) van de accountant beschikbaar te kunnen stellen’, schrijft het College aan Marijke Jongerman van de SP.

Jaarrekening weer ingetrokken

Een woordvoerder van het CIBG, het onderdeel van het ministerie dat toeziet of jaarrekeningen tijdig worden gedeponeerd, bevestigt dat Nedahuis de eerder gedeponeerde jaarrekening heeft weggehaald: ‘De zorginstelling wilde nog wat wijzigingen aanbrengen.’

Maar omdat jaarrekeningen voor 1 juni moeten zijn ingeleverd is Nedahuis nu feitelijk al bijna zeven weken in overtreding. Volgens de woordvoerder ligt de bal nu bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘Die moet Nedahuis gaan aanschrijven dat ze de jaarrekening moeten insturen. Meestal geeft de Inspectie nog wel enkele weken respijt maar als de jaarrekening uitblijft kan dat uiteindelijk leiden tot een last onder dwangsom (een bestuurlijke boete)’.

Amersfoort betaalde ruim 6 ton aan Nedahuis

Uit de antwoorden van het College op de vragen van de SP blijkt dat in 2018 in Amersfoort 98 mensen zorg van Nedahuis hebben ontvangen, Dat kostte de gemeente ruim 600.000 euro.

Omdat het exacte salaris van de directeur van Nedahuis over 2018 nog onbekend is, vindt het College het nog te vroeg om te zeggen of het maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Uit de antwoorden wordt ook duidelijk dat de gemeente Amersfoort niet zelf actief controleert of zorginstellingen waarmee zij een contract hebben zich houden aan de wettelijke normen: ‘Wij toetsen hier niet actief op.’

Geen concept

Opmerkelijk aan de teruggetrokken jaarrekening 2018 is dat Nedahuis nergens had vermeld dat het om een concept ging. Ook de SP maakte op dat de jaarrekening 2018 definitief was. Opmerkelijk is ook dat Nedahuis in de tot nu toe gedeponeerde jaarrekeningen niet aangeeft in welke klasse de zorginstelling qua bestuurssalaris valt.

Link naar vragen SP en antwoorden College

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist. Hij werkt onder andere voor De Stadsbron onderzoeksplatform Follow The Money. Hij is daarnaast part-time docent Onderzoeksjournalistiek aan de multimediale opleiding van de Universiteit van Amsterdam. 

sources

Dit artikel is gebaseerd op al dan niet gedeponeerde jaarrekeningen van Nedahuis, schriftelijke vragen van de SP en de antwoorden van het College. Ook is er contact geweest met het CIBG.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!