tags:

Nedahuis overtreedt de wet door salaris directeur te verzwijgen

by Siem Eikelenboom
June 25, 2019at 8:48PM

Het verlieslijdende Amersfoortse Nedahuis, dat zorg levert aan migranten en vluchtelingen, handelt in strijd met de wet door geen openheid te bieden over het salaris van zijn directeur. Dat blijkt uit onderzoek van De Stadsbron. 

De kleine zorginstelling betaalt jaarlijks bijna 169.000 euro aan een managementvergoeding. Maar over het hoe en waarom van dat bedrag willen directie noch raad van commissarissen toelichting geven. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg het salaris van minister-president Mark Rutte 159.489 euro. In 2018 leed Nedahuis een verlies van bijna 110.000 euro. In 2017 was er een klein winstje van nog geen 4.000 euro.

IMG_1018.JPG
Hoofdkantoor Nedahuis/Kommak aan de Torenstraat

Nedahuis, dat onlangs zijn naam veranderde in Kommak, heeft zijn hoofdkantoor aan de Torenstraat in Amersfoort, pal naast de Q-Park garage aan de Hellestraat. De zorginstelling heeft een zorgcontract met de gemeente Amersfoort en andere gemeenten in de regio Eemland.

Openheid salaris

Net als alle andere zorginstellingen moet Nedahuis binnen een half jaar na afloop van het boekjaar zijn jaarrekening deponeren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die jaarrekening moeten zorginstellingen volgens de wet openheid geven over het salaris van de topbestuurder(s). Maar de jaarrekeningen van Nedahuis vermelden hier niets over.

Op vragen van De Stadsbron aan de directie en de raad van commissarissen meldt directeur Soheila Yousefi dat de wet een zorginstelling alleen verplicht om openbaar te maken welke klasse voor de bezoldiging wordt gehanteerd. Hoe hoger de klasse, hoe hoger het salaris dat de bestuurders van een zorginstelling mogen verdienen.

IMG_1019.JPG

Nedahuis valt onder Klasse II. In 2018 gold voor de bestuurders in deze klasse een maximumsalaris van 125.000 euro. Let op: dat is een maximumsalaris. De raad van commissarissen moet uitleg geven waarom de directeur volgens de raad recht heeft op het maximumbedrag in plaats van een lager bedrag.

Forse managementvergoeding

Zoals gezegd vermeldt Nedahuis op de website noch in zijn jaarrekeningen wat het salaris van de bestuurder/directeur is. Wel staat in de jaarrekeningen 2017 en 2018 dat Nedahuis jaarlijks een managementvergoeding van bijna 169.000 euro betaalt. Dat is een fors bedrag voor een zorginstelling met een netto-omzet van 1,5 miljoen euro en twintig medewerkers (volgens de website). Forse overheadkosten is een van de redenen waarom de zorgkosten voor gemeenten zo uit de hand lopen.

IMG_1027.JPG
Managementvergoeding

Een managementvergoeding wordt meestal betaald aan een ander bedrijf: het bedrijf dat de directie voert. Maar welk bedrijf is dat in dit geval? De Stadsbron vroeg het maar kreeg daar geen antwoord op.

Volgens de Kamer van Koophandel is Nedahuis een volle dochter van Kommak Holding dat de directie voert. Maar we zagen al dat sinds kort Nedahuis de naam Kommak voert. De algemeen directeur van Kommak Holding is het Amersfoortse Yosefi Investment, het prive-bedrijf van Soheila Yousefi. Yosefi Investment, dat eind augustus 2016 werd opgericht, had eind 2017 een eigen vermogen van ruim 339.000 euro. Kommak Holding, een dag eerder opgericht dan Yosefi Investment, kende eind 2017 een eigen vermogen van 314.098 euro. 

In strijd met de wet

In strijd met wat Yousefi stelt, moet Nedahuis/Kommak wel degelijk het salaris van zijn directeur openbaar maken. Zowel op de website als in de jaarrekeningen, zo meldt een woordvoerder van het CIBG, het onderdeel van het ministerie van VWS dat controleert of zorginstellingen op dit gebied de wet naleven. Door dit niet te doen, handelt Nedahuis in strijd met de wet. Of het CIBG een onderzoek naar Nedahuis gaat instellen, wil en kan de woordvoerder niet zeggen: ‘Dat is vertrouwelijke informatie. Daar kunnen en mogen we niets over zeggen.’

IMG_1021.JPG

Afgelopen maandag vroeg De Stadsbron de directie en de raad van commissarissen of Nedahuis/Kommak kunnen aangeven hoe de hoogte van die managementvergoeding tot stand is gekomen, waarop dat bedrag is gebaseerd en aan welk bedrijf die managementvergoeding wordt betaald.

Lariekoek

In een reactie zegt directeur Yousefi dat De Stadsbron citeert uit een concept jaarrekening 2018 welke nog niet is vastgesteld. Volgens haar is dat ‘vertrouwelijke, niet publieke informatie’. Ook zegt zij dat ‘onze bedrijfsgegevens niet voor algemene publicatie’ zijn bestemd.
Maar dit is lariekoek. De jaarrekening is voor iedereen te vinden op de website jaarverantwoordingzorg.nl
De vraag is of de directeur wel weet waar ze het over heeft. Zo blijkt nergens uit dat de jaarrekening 2018 niet definitief is. Nergens staat het woord ‘concept’ (wat verplicht is bij een niet definitieve jaarrekening) en bovendien staat op pagina 2 dat de jaarrekening op 24 december 2018 is vastgesteld door  de algemene vergadering van aandeelhouders.
Maar ook al zou het een concept zijn, het CIBG kent die term niet.
‘Wij gaan er van uit dat de jaarrekening die wordt ingeleverd de definitieve is’, zegt een woordvoerder van het CIBG. 

Zorginstellingen die voor 1 juli van een kalenderjaar geen geldige jaarrekening hebben ingediend, lopen de kans op een last van dwangsom  (een soort boete) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist. Hij werkt onder andere voor De Stadsbron en onderzoeksplatform Follow The Money. Hij is daarnaast part-time docent Onderzoeksjournalistiek aan de multimediale opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

sources

Dit artikel is gebaseerd op mailverkeer met de directie van Nedahuis/Kommak en op jaarrekeningen van Nedahuis over de jaren 2016, 2017 en 2018. Ook is gebruik gemaakt van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot slot is er uitvoerig contact geweest met het CIBG, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van VWS.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!