tags:

Ook gemeente trekt handen af van dubieuze zorgaanbieder

by Siem Eikelenboom
September 6, 2018at 10:22AM

Woensdag deelde het college aan de gemeenteraad mee dat de gemeente de erkenning voor Stichting Vitaal Zorg intrekt. Vitaal Zorg had een contract met de gemeente voor ambulante dienstverlening. De intrekking volgt nadat al eerder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de kleine zorgaanbieder een aanwijzing had gegeven dat alle patiënten die werden behandeld op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet direct moesten worden overdragen aan een andere zorgaanbieder.


Het gemeentelijk contract met Vitaal Zorg had te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het toezicht op deze wet is belegd bij de GGD regio Utrecht.. Die deed in 2016 een eerste onderzoek bij Vitaal Zorg, dat toen nog AWBZ 4 You heette. De resultaten van dat eerste onderzoek waren van dien aard dat de zorgaanbieder onder verscherpt toezicht werd geplaatst, zo blijkt nu uit het collegebericht aan de raad. Dit was tot nu toe door de gemeente niet bekend gemaakt.

In 2017 en 2018 verrichtte de GGD heronderzoeken. Hieruit bleken opnieuw allerlei tekortkomingen op de kwaliteitsnormen van de Wmo. Recent, afgelopen juni, volgde een derde heronderzoek en weer was het mis. 

Op grond van al deze heronderzoeken komt het college nu tot de conclusie dat Stichting Vitaal Zorg onvoldoende goed zorg kan verlenen. ‘De aanwijzing die de IGJ heeft afgegeven voor cliënten die zorg ontvangen op basis van de Wz en de  Zorgverzekeringswet zien wij als aanvullend signaal dat de zorg die Vitaal Zorg geeft, niet voldoet aan de toepasselijke kwaliteitsnormen. Wij gaan dan ook onmiddellijk over  tot de intrekking van de erkenning. De lopende overeenkomst met Stichting Vitaal Zorg wordt per direct ontbonden.

Stichting Vitaal Wonen huist in een bedrijfspand aan de Nijkerkerstraat. Maandag meldde De Stadsbron al dat er volgens de IGJ veiligheidsrisico’s waren bij het zorgbedrijf. Zo was er te weinig personeel, had personeel niet de juiste papieren en diende een administratief medewerker onbevoegd meerdere malen medicatie toe.

Zie verder op De Stadsbron: ‘Gemeente doet zaken met dubieuze zorgaanbieder’. Bericht van 3 september 2018

method

Siem Eikelenboom is als zefstandig onderzoeksjournalist verbonden aan De Stadsbron en onderzoeksplatform Follow The Money

sources

Collegebericht aan de raad van 5 september 2018

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!