1 comment

Open brief aan Paul Baltus - Wat doet Amersfoort in C voor Amersfoortse kunstenaars

by Ron Jagers
November 9, 2021at 12:13PM

Beste Paul Baltus

Bij de tentoonstelling Kloppend Hart hebben de organisatoren een prachtkrant uitgegeven met allerlei bijdragen van mensen uit de Amersfoortse kunstenwereld. Gerard de Kleijn heeft ook jou een aantal vragen voorgelegd over de positie van de Amersfoortse kunstenaars en hun mogelijke platforms. Je ziet de noodzaak van een eigen vaste plek voor de Amersfoortse kunstenaar niet zo; je ziet veel meer heil in pop-up plekken. Zo begrijp ik uit je woorden.

Nu heb ik een redelijke ervaring met pop-up plekken. Denk maar aan Blauwdruk in de parkeergarage, of de 7e verdieping van het NH-hotel. Of de expositie Talking about my generation, of Zeemanskunst, of Droog Zand, of... . Het heeft ontegenzeggelijk veel voordelen om op onverwachte plekken een expositie te organiseren. Het heeft ook nadelen. Zo is het ieder jaar weer lastig om een goede ruimte te vinden voor het project Zonen & Dochters. Het grote probleem bij de pop-up plekken is de financiering. Dit jaar kreeg Blauwdruk de beschikking over het voormalige Fläktgebouw - Handelsgebouw Amersfoort. Werkelijk een fantastische plek, met een mooie expositie van startende kunstenaars. De ruimte kregen we om niet (hetgeen tegenwoordig niet erkend wordt als sponsoring). Doordat het zo'n kale ruimte is hebben we wel veel extra geld moeten uitgeven aan de infrastructuur, de electrische bekabeling, het horecadeel. Het vergt ook weer een enorme inspanning (en dus geld) om zo'n plek bij het publiek bekend te maken. Bij een eigen, vaste plek is dat eenvoudiger. Maar ja, zo'n vaste plek kost ook het een en ander. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen: een eigen pand kost meer geld dan dat nu beschikbaar is, maar goede pop-up tentoonstellingen behoeven ook beduidend meer geld dan nu beschikbaar is.

Nu zou ik je graag wat willen vragen: op welke wijze kan Amersfoort in C bijdragen aan het welslagen van een levendig klimaat met en voor de Amersfoortse kunstenaars? Wil Amersfoort in C ook bij de overheid pleiten voor een veel ruimere financiering, zodat ook in pop-ups experimentele tentoonstellingen georganiseerd kunnen worden met in achtneming van de fair practice code?

Het zou fijn zijn als we over dit soort ideeën verder zouden kunnen praten. Ik doe dat graag openlijk. Want met een openbare discussie zijn ook de direct betrokkenen, de uitvoerend kunstenaars, gelijk op de hoogte van de richting waarop Amersfoortse beleidsmakers de kunsten een tree hoger willen tillen.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet

Ron Jagers

method

Ron Jagers is fotograaf en grafisch ontwerper en zet zich al decennia lang in voor de positie van beeldend kunstenaars in Amersfoort. Dit doet hij door activiteiten te organiseren en door discussies aan te gaan.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!