tags:

Openbare les in plaats van staking

by Klaas Mulder
March 11, 2019at 7:23PM

Op 15 maart a.s. vindt een algehele lerarenstaking plaats. Ik ga liever met studenten in gesprek. Ik zal antwoorden geven op de vraag waarom onderwijsorganisaties en vakbonden er nauwelijks in slagen de inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van onze tijd. De laatste poging om het curriculum in samenspraak met leerlingen en ouders te moderniseren (OnsOnderwijs2032) werd van alle kanten getorpedeerd. Het door de leraren beloofde alternatief is er nooit gekomen.

Gezien het maatschappelijk belang van dit onderwerp heb ik ervoor gekozen om een Openbare Les te houden, waar alle belangstellenden van harte welkom zijn. Ik zal schetsen hoe het fundament van ons onderwijs werd gelegd na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815, en daarna nauwelijks meer is gewijzigd. Sinds de jaren ’60 werd het aantal uren dat Nederlandse kinderen op school moest doorbrengen sterk uitgebreid, maar of dat voor elk kind goed bestede tijd was is zeer de vraag. In de les zal ik illustreren hoeveel moeite formele onderwijsaanbieders hebben met informele ‘concurrenten’ (de techniek, de media, ouders, ondernemers en vrijetijdsorganisaties). Onderwijsdoelen zijn soms nauwelijks te herleiden tot werkelijke behoeften van leerlingen, van de samenleving en het bedrijfsleven. In de les leg ik een aantal patronen bloot. 

Er is een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat suggereert dat de niet-passendheid van traditioneel onderwijs leidt tot trauma bij individuen en schadelijk is voor de samenleving als geheel. En dat zou niet nodig hoeven te zijn, want het is helemaal niet zo ingewikkeld om een nieuwe mix van leermogelijkheden te maken waardoor elk kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig, waardevol, slim en betrokken lid van de maatschappij. Het lerarentekort is daarmee ook verleden tijd. Ook deze oplossingen komen in de les aan bod.

De Openbare les vindt plaats op vrijdag 15 maart in HU Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, van 13.00 tot 15.00 uur in zaal 2.36. Aanmelden is niet nodig, maar wordt – zeker voor groepen – wel op prijs gesteld (klaas.mulder@hu.nl).

method

Klaas Mulder uit Amersfoort is docent Sociaal Werk aan Hogeschool Utrecht en zelfstandig publicist.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!