Podcast Stadhuisplein april 2021

by Eric van der Velden e.a.
April 9, 2021at 11:03PM

Amersfoort kan doorgroeien tot 225.000 inwoners. Dat is wat betreft VVD-wethouder Kees Kraanen het maximum dat de stad nog aan groei aan kan. Hij doet deze uitspraak in de nieuwste aflevering van de podcast Stadhuisplein. 

Op dit moment staat de teller van het inwonertal op een kleine 160.000. Het college voert momenteel beleid op een groei tot 180.000 in 2040. Wat Kraanen betreft houdt daarmee niet op, al vindt hij ook dat de regering meer zou moeten inzetten op groei buiten de Randstad. Voor de sprong naar 180.000 acht het college de bouw van 13.000 woningen nodig, ruim twee keer de omvang van het woningenbestand van de wijk Kattenbroek. Uitgaande van dit getal zou daar dan nog eens circa 28.000 woningen bovenop moeten komen. 

Onder leiding van Kees Hoogendijk van RTV Utrecht discussieert het vaste panel dit keer met wethouder Kees Kraanen. De ruimte voor groen en hoe dat op gespannen voet staat met de groei van de stad, is onderwerp van gesprek. Er is bijna geen ander onderwerp in Amersfoort dat zoveel emoties oproept dan het kappen van bomen. Terwijl de gemeente juist bezig is om de stad te vergroenen, zegt verantwoordelijk VVD-wethouder Kees Kraanen. 

kees kraanen podcast stadhuisplein amersfoort woningbouw

Op de foto (v.l.n.r) : Jeroen de Valk, Eric van der Velden, Kees Hoogendijk en wethouder Kees Kraanen. Kraanen woont sinds kort in het Soesterkwartier. In zijn nieuw aanlegde tuin is de foto genomen.

Ook de verkiezingsuitslag komt aan de orde. Vol enthousiasme voerde Kraanen vorige maand campagne voor de VVD onder de leus 'Stem Kraanen naar de Kamer'. Niet dat hij enige kans maakte. De Amersfoorter bungelde ergens onderaan op een onverkiesbare 79e plek van de kandidatenlijst. "Iedereen wist dat dit niet serieus bedoeld was." Toch kreeg de wethouder en locoburgemeester ruim vierhonderd voorkeursstemmen in de stad. Wat hem betreft is hij volgend jaar dan ook weer verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, als zijn partij daarmee instemt. 

Op sociale media krijgt de VVD-politicus er regelmatig van langs. "Populist, graaier en bomensloper". Het zijn slechts enkele voorbeelden van kwalificaties die hij, vaak uit anonieme hoek, naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor het groen in de stad. "Mijn naam wordt regelmatig bezoedeld", zegt Kraanen. Ten onrechte beweren criticasters volgens hem dat de gemeente massaal bomen omhakt. Amersfoort is juist een hele groene gemeente, stelt Kraanen vast. 

Het panel bestaat uit Jeroen de Valk (Stad Amersfoort en de Stadsbron) en Eric van der Velden (de Stadsbron). De podcast is hieronder via de link te beluisteren en via Spotify of Apple Podcasts.

method

De podcast Stadhuisplein Amersfoort is een samenwerking tussen de Stadsbron, de Stad Amersfoort en RTV Utrecht.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!