Podcast Stadhuisplein mei 2021

by Eric van der Velden e.a.
May 9, 2021at 12:09PM

Of de westelijke rondweg in Amersfoort er ooit nog komt is allerminst zeker. Het budget is ontoereikend en daarover is frictie ontstaan binnen de coalitie. Hoe moet het verder nu verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar is opgestapt? In een nieuwe aflevering van Stadhuisplein Amersfoort spreken de politieke duiders van met GroenLinks-fractievoorzitter Dillian Hos.

Als coalitiepartij is GroenLinks duidelijk: onderzoek alternatieve plannen, door bijvoorbeeld alleen een fietstunnel aan te leggen. "Tijdens het laatste debat op 13 april hebben we al gevraagd of we out of the box kunnen denken", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Dillian Hos. "Er is een subsidie uit Europa aangevraagd: als die er komt, kan het plan alsnog worden uitgevoerd zoals het college het wil. Maar dat weet je pas in december. Dus wij willen weten of we in die tussentijd met de provincie een alternatief plan kunnen ontwikkelen."

Hos: "Als je de focus op de veiligheid en op fietsers legt en wat minder op de doorstroming van auto's, zou je in de periode tot aan december de tijd kunnen benutten om dat scenario meer te verkennen. Maar daar wordt nog verschillend over gedacht binnen de coalitie." De GroenLinkser denkt onder meer aan de aanleg van een fietstunnel.

Politiek duider Eric van der Velden van De Stadsbron vraagt zich af of het project niet op voorhand gedoemd was te mislukken door vooraf een maximum bedrag af te spreken van 68 miljoen euro. Dillian Hos bestrijdt dat omdat berekeningen destijds lieten zien dat het voor dit bedrag moest kunnen. Ook komt de vraag aan de orde of GroenLinks eigenlijk wel aan de coalitie deel had moeten nemen en welke lessen er zijn te trekken.

method

De podcast Stadhuisplein Amersfoort is een samenwerking tussen de Stadsbron, de Stad Amersfoort en RTV Utrecht.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!