Politiek belicht 35 Bunschoterstraat is de racebaan van Amersfoort

by Peter de Langen
September 15, 2022at 8:12PM

De discussie over de status van de Bunschoterstraat dateert al van vorig jaar. De Provincie Utrecht heeft een zogenaamd Netwerkperspectief opgesteld. Hierin wordt de status van de verschillende provinciale wegen geregeld op basis van criteria. De gemeenteraad heeft vorig jaar al geprotesteerd tegen de vastgestelde status voor de Bunschoterstraat. De raad nam unaniem een motie aan om de provinciale staten te vragen de snelheid voor de Bunschoterstraat op 60 km vast te stellen. Provinciale staten vroegen vervolgens om een nader onderzoek om te bepalen welke snelheid voor deze weg gewenst is. De staten wilden ook dat er gekeken werd naar de relatie met de Amerfoortseweg in Bunschoten. Kortom, tijd om nu de gemeenteraad er weer bij te betrekken, vindt het Burgerinitiatief.

Toekomst Bunschoterstraat

De raadsleden werden uitvoerig en zeer deskundig bijgepraat door leden van het Burgerinitiatief. Zij stelden als de belangrijkste vraag: Wat kan Amersfoort doen om op het gewenste veilige, groene en leefbare resultaat te komen?

afb 2 bij pol belicht 35.jpg

 Evelien Beckers-Kuiper en Koos Dirksen namens Burgerinitiatief Bunschoterstraat Leefbaar

De provincie heeft drie belangrijke criteria vastgesteld om te bepalen welke status een weg moet krijgen: de leefbaarheid mag niet onder de druk staan, 60 km moet doelmatig zijn en 60 km moet geloofwaardig zijn. Voor de Bunschoterstraat heeft de provincie deze criteria negatief beantwoord.
Volgens het Burgerinitiatief staat de leefbaarheid fors onder druk. Er is veel geluidsoverlast en mensen in Hoogland ervaren de Bunschoterstraat als een racebaan. De berekeningen van de provincie bevat fouten en andere criteria zijn strijdig met uitgangspunten van Duurzaam Veilig. De politiek werd voorgehouden dat daarom er voldoende argumenten zijn om de status van de weg wél bij te stellen.

Het kan eenvoudig beter

De insprekers bleven niet hangen in een negatieve behandeling, maar kwamen met concrete voorstellen. De huidige weg is monotoon, te lange middenstrepen en lantaarnpalen langs de hele weg. Dit alles nodigt uit tot hogere snelheden.
Door de weg anders in te richten kan met beperkte kosten al veel bereikt worden. Het Burgerinitiatief stelde voor om de middenstrepen korter te maken, afwisselend groen, minder kaal gras en alleen lantaarnpalen waar het echt nodig is, bij rotondes en verkeerslichten.

afb 3 bij pol belicht 35.png

De huidige Bunschoterstraat

Het Burgerinitiatief deed aanbevelingen aan de politiek om in actie te komen en niet te wachten totdat de provincie een nader onderzoek heeft afgerond. De Amersfoortse politiek heeft zelf immers ook de wens om te komen naar een snelheidsafbouw naar 30 km in de bebouwde kom. De Bunschoterstraat afbouwen naar 60 km sluit daar dan prima bij aan. Een andere aanbeveling was om samen met de gemeente Bunschoten op te trekken. Het risico bestaat dat de gemeenten tegen elkaar uitgespeeld worden door de provincie.

De raadsleden waren duidelijk onder de indruk van de deskundige en inhoudelijke presentatie van het Burgerinitiatief. Diverse partijen gaven aan dat zij hun partijgenoten in de provincie willen benaderen om te helpen de weg naar 60 km terug te brengen. Partijen riepen de wethouder op om overleg met Bunschoten te gaan voeren en om de gedeputeerde aan te spreken. Andere partijen wilden een integraal plan: de ventwegen moeten eerst naar 30 km,  voordat de weg zelf naar 60 km kan. GroenLinks vroeg wat het zou kosten om er een gemeentelijke weg van te maken. Sommige andere partijen vroegen om handhaving. Opmerkelijk was dat de partijen aan de wethouder vroegen wat zij verder moesten doen.

Broedende kip

Wethouder Tyas Bijlholt vroeg zich af of hij een broedende kip moest storen. De provincie is immers al bezig met nader onderzoek. Hij vond dat er geen tegengestelde belangen zijn tussen Bunschoten en Amersfoort. En uit gesprekken, die hij inmiddels al met de gedeputeerde had gevoerd, was gebleken dat provincie en gemeente beleidsmatig op één lijn zitten. Hij kaatste de bal terug naar de raadsleden. Waarom vraagt u mij wat u moet doen? Het is de raad die kaders stelt, dus wat vindt u dat ik moet doen?
Hij deed wel de toezegging om de kwestie voor te leggen aan de wethouder van verkeer van Bunschoten, met wie hij binnenkort een afspraak heeft. Ook gedeputeerde Arne Schaddelee treft hij binnenkort. Hij deed de toezegging het ook in dat gesprek aan de orde te stellen.

Op de vraag over de kosten om er een gemeentelijke weg van te maken, kon hij geen direct antwoord geven. Hij wees er wel op dat het dit veel extra kosten met zich mee zou brengen,  omdat dan het onderhoud ook bij de gemeente terecht zou komen. De toezeggingen waren voorlopig genoeg voor de raadsleden. Het Burgerinitiatief had nog wel een boodschap: wees proactief en ga niet wachten op de provincie.

Deskundigheid burgers

De politiek is duidelijk bij de les gebracht door de deskundigheid van betrokken burgers. De politieke partijen zullen contact zoeken met hun partijgenoten in de provincie en in Bunschoten. De wethouder zal op bestuurlijk niveau de gesprekken aangaan. Belangrijk is nu om door te pakken en de inhoudelijke kennis van het Burgerinitiatief te benutten. Opnieuw blijkt veel deskundigheid bij burgers, waarvan de politiek veel kan leren. Het is aan te bevelen de samenwerking voort te zetten, daar wordt de hele stad beter van.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

Foto’s bij dit artikel zijn genomen door Peter de Langen.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!