Politiek belicht 39 Hoe meer rondetafelgesprekken, hoe minder komt eruit

by Peter de Langen
October 13, 2022at 11:49PM

Het gesprek over de overlast in de binnenstad begon met de beleving van de binnenstadbewoners. Namens het actiecomité MijnStem sprak Ben Philipsen. Hij schetste een beeld van onrust, onleefbaarheid, openbare dronkenschap, wildplassen en kotsen. Hij vertelde dat er inmiddels al vijf gesprekken op het gemeentehuis zijn geweest. Bij vier daarvan gingen de bewoners naar huis onder de verzuchting 'begrijpt men wel wat er speelt?' Ze voelden zich door de politiek in de steek gelaten.

Afspraken worden volgens hen niet nagekomen. Zo’n afspraak was bijvoorbeeld om de looproutes aan het einde van de uitgaansavonden via de Langestraat te stimuleren, zodat de stegen in de binnenstad worden ontzien. Om dezelfde reden is het ook de bedoeling dat het fietsparkeren in de Langestraat wordt gehandhaafd. Volgens de bewoners komt er weinig van terecht.

 Laatdunkend

Opmerkelijk was het verhaal dat Philipsen vertelde over een gemeentelijke projectmanager. Deze had zich laatdunkend uitgelaten over de bewoners in de trant van 'laat ze maar uitrazen, dan is het daarna wel over'. Vreemd dat niemand van de aanwezige politici hierop doorvroeg. Het lijkt mij toch niet de manier van reageren in het stadhuis.

Pas na de laatste bespreking op het stadhuis was er het gevoel dat er een klein beetje begrip ontstond. En voor de bewoners was dit rondetafelgesprek de eerste keer dat zij hun verhaal bij de politiek kwijt konden. Ben Philipsen vertelde wel dat hij geaarzeld had om te komen, want hij was bang dat het weer alleen bij woorden zou blijven. Een andere actievoerder had hem overgehaald toch maar te gaan, want woorden doen er toe. Ook op Twitter laten binnenstadbewoners regelmatig zien wat er in de binnenstad gebeurd.

afb 3 bij pol belicht 39.jpg

Zie op Twitter ook het filmpje: https://twitter.com/Binnenstad_org/status/1563620317909712896?s=20&t=VcQZxq9JIfNSAqlIMkwBHA

Handhaving

Schokkend was het verhaal van de boa’s. Elk weekend van ongeveer tien tot vier uur zijn er maar vier handhavers aanwezig. Verder zijn er ‘s nachts zes agenten aanwezig die zich uitsluitend bezig houden met het bewaren van de rust. Ze worden niet ingezet voor andere incidenten.
De aanwezige boa vertelde dat het soms lastig is om daadwerkelijk de hele tijd aanwezig te zijn. Soms lopen ze al vroeg in de avond aan tegen een op straat liggende laveloze minderjarige jongere. Dan moeten ze er achter komen wie het is en de ouders bellen om de persoon op te laten halen. Voordat dat allemaal geregeld is, inclusief de bijkomende administratieve handelingen, zijn ze al gauw anderhalf à twee uur verder. Voor de politie is het hetzelfde verhaal. Ook zij lopen tegen laveloze jongeren aan. Ze maken dan met de bodycamera een kort filmpje om dat aan de ouders ter afschrikking te laten zien.

Horeca

Vanuit de horeca was een bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aanwezig. Die verklaarde echter weinig van de nachthoreca te weten en liet het de rest van de avond over aan horecaondernemer Derk Koetje, eigenaar van onder meer het gelijknamige café op de Hof. Derk Koetje had begrip voor de klachten vanuit de bewoners. Hij wees op weer een ander probleem. Jongeren drinken zich thuis fors in en gaan dan pas de stad in. Als personen duidelijk in kennelijke staat zijn, komen ze bij hem de kroeg niet in. Het gebruik van drugs is moeilijk te controleren. De combinatie van drugs en drank levert extra overlast op. Op een vraag vanuit de politiek of vrije sluitingstijd een oplossing kon zijn, was Koetje positief. Die mening werd overigens niet gedeeld door de politie, mede omdat er al gevarieerde sluitingstijden gehanteerd worden. Een optie die nog werd opgeworpen, was het instellen van zogenaamde Sus-teams, een samenwerking tussen politie en horeca. Hoe dat er precies uit moet zien, werd niet duidelijk.

Politiek

Het College was vertegenwoordigd door burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Willem-Jan Stegeman. Zij gaven aan dat op een aantal punten al maatregelen worden genomen, maar dat er geen geld is voor extra handhaving. Dat schoot Ben Philipsen van MijnStem in het verkeerde keelgat. Hij hield de raadsleden voor 'trap daar niet in, het budgetrecht ligt bij de raad'. Volgens hem hoeven maatregelen niet altijd veel geld te kosten. Straten en stegen afzetten en looproutes via de Langestraat handhaven, is volgens hem simpel te regelen. De burgemeester gaf toe dat er wel een stelpost in de begroting zit van zes miljoen die eventueel kan worden ingezet. Hij vond verder dat ouders ook een belangrijke taak hebben en hun kinderen meer op hun gedrag moeten aanspreken.
Door de raadsleden werden vooral vragen gesteld. Met nog wel een mooie quote van Christian van Barneveld (PvdD) over het alcoholgebruik: “Als je er minder instopt, dan komt er ook minder uit”. Ida Bromberg (GroenLinks) vroeg zich af waarom over jongeren gesproken werd zonder dat zij aanwezig waren. Lisa Overmars (D66), een van de organisatoren van deze bijeenkomst, gaf aan dat er nog een vervolgronde komt met jongeren. Jan Steven Eilander (CU) zei zich te beraden op een motie bij de begroting om meer geld beschikbaar te stellen voor handhaving. Veel meer kwam er niet op tafel.

Toegevoegde waarde

Ik heb deze vergadering via internet gevolgd en ik vroeg mij steeds meer af wat de toegevoegde waarde was van dit rondetafelgesprek. Op zich prima dat raadsleden zich laten informeren en het gesprek aangaan. Maar wat levert het nu op? Ik zie de laatste tijd vooral informatieve vergaderingen (vaak met presentaties en veel bijlagen), nog steeds veel inwerkprogramma’s en dit soort rondetafelgesprekken op de wekelijkse kalender van de raad staan. Op de agenda van deze week stonden maar liefst vier informatiebijeenkomsten en drie rondetafelgesprekken. Alleen de auditcommissie had een echte inhoudelijke agenda. Daar ging het over de begroting, de grondexploitatie en de oplopende kosten voor het nieuwe stadhuis.

Met name die informatieve vergaderingen en inwerkprogramma’s vragen veel vergadertijd en ik vraag mij oprecht af waarom dat op deze manier nodig is. Inlezen van de informatie kan toch zonder een vergadering? En is er behoefte aan meer informatie, dan kan dat toch via ambtenaren worden aangeleverd?
Een rondetafelgesprek zonder uitzicht op een meer inhoudelijke besluiten, geeft weinig voldoening voor de betrokkenen. De vergadertijd van de raad is mijn inziens nuttiger te besteden. Wellicht geldt hier juist, hoe meer je er instopt, hoe minder er uitkomt.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!