Raadsvragen over autobezit

by Arjeh Kalmann
June 20, 2020at 3:14PM

Gert Hunink, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het artikel over autobezit in de Stadsbron.

gert hunink

foto van site ChristenUnie

In dat artikel (Ongekende groei autobezit in Amersfoort) heeft burgerjournalist Stan Iking aan de hand van CBS-cijfers aangetoond dat het autobezit in Amersfoort in twintig jaar tijd met 136% is gestegen: van 46.012 in het jaar 2000 tot 108.632 in 2019. Geen enkele in grootte vergelijkbare stad laat, aldus Iking, een soortgelijke stijging zien.
Hunink wil van het college weten of deze cijfers kloppen en hoe de groei van het autobezit zich verhoudt tot de groei van de bevolking. Ook wil hij weten hoe de groei van het aantal auto’s is verdeeld over de wijken.
Stan Iking constateerde in zijn artikel ook dat het woonwerkverkeer in Amersfoort enorm is toegenomen. Nog maar 34% van de werknemers die in Amersfoort wonen, werkt er ook; de rest vertrekt iedere dag naar elders om te werken. Van alle banen in Amersfoort wordt nog maar 32% vervuld door de eigen inwoners; 68% dus door mensen van buiten.
Ook daarvan wil Hunink weten of die cijfers kloppen. Dat geldt ook voor de door Iking onthulde cijfers over het gebruik van de auto door ingezeten. 21% van het autogebruik gaat volgens zijn becijferingen op aan winkelen en boodschappen.
Tenslotte heeft Iking aangetoond dat Amersfoort in vergelijking met steden van dezelfde grootte redelijk milde parkeertarieven kent. Het raadslid van de ChristenUnie vraagt het college ook die cijfers te onderzoeken en van commentaar te voorzien.
Voor het artikel van Stan Iking zie: https://www.destadsbron.nl/nl/Ongekende_groei_autobezit_in_Amersfoort

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!