De bijna stadhuisloze gemeenteraad: beschaafd, de hand op de knip en soms wantrouwend

by Jeroen de Valk
May 14, 2020at 9:46PM

Wij zijn zo onderhand min of meer gewend aan de coronacrisis en de gemeenteraad ook. Na enige tijd van streng prioriteiten stellen - zorg en woningbouw kregen de voorrang - wordt nu weer eigenlijk alles besproken. Wel is de toonzetting anders: bij elke uitgave gaat de raad op de rem staan. Kan dat wel, kapitalen uitgeven in deze tijden?

De debatten zijn ook anders. Korter en meer ter zake. Minder tegenspreken om tegen te spreken, minder aan het woord zijn om maar aan het woord te zijn. Corona-gerelateerde onderwerpen genieten de meeste belangstelling, al blijft Ben Stoelinga (Amersfoort2014) zich onvermurwbaar inzetten voor kwesties die daar compleet los van staan. Zijn wantrouwen is hardnekkig. Later meer daarover.

Die onderwerpen zijn schaars, want in de meeste gevallen komt corona toch wel ter sprake. Bijna alles wat ter tafel komt, kost geld. En in de komende maanden, zo niet de komende jaren, moet er worden bezuinigd.

Ook maatregelen om geld te besparen in het ‘sociaal domein’ konden daarmee in verband worden gebracht. De bezuinigingen klinken praktisch en zorgen juist voor overzichtelijkheid en minder administratieve rompslomp. Geen vuiltje aan de lucht? Nou, niet helemaal, want de maatregelen werden vorig jaar ingezet en nu zou het moment daar zijn om te kijken of dat allemaal werkt. Maar door de coronacrisis (niemand weet hoe lang die gaat duren) en de nasleep daarvan (idem) gaat niets zoals het gewoonlijk gaat. Hier vallen geen conclusies uit te trekken.

‘Stadhuisloos’ vergaderen

Wat ook opvalt: het is helemaal niet zo gek, dat digitale vergaderen. Wie een duit in het zakje wil doen, moet zich even melden teneinde voor de anderen hoorbaar en zichtbaar te zijn. Want je kunt onmogelijk alle 39 raadsleden, zeven wethouders en de burgemeester tegelijk op je laptop in actie zien. Zo wordt een barrière opgeworpen die impulsief handelen tegengaat. Zo komt de crisis het debat ten goede.

videovergaderen met de gemeenteraad

Een 'hybride' vergadering, met een vrijwel lege raadszaal. De meeste deelnemers zijn digitaal aanwezig. FOTO GEMEENTE AMERSFOORT

In de vorige Politiek Ruis riepen BPA en Lijst Molenkamp - in een soort Stadsbron-enquête - dat Amersfoort af zou moeten zien van een nieuw stadhuis. Hans van Wegen (BPA) verwachtte dat dit een besparing van vijftig miljoen kan opleveren. Van Wegen: ,,Laat de ambtenaren het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk thuis te blijven werken. […] Na de crisis volstaat een sober en klein stadhuis met enkele loketten voor burgerzaken.’’

Argusogen

De digitale raadsvergaderingen maakten duidelijk dat de raad het zonder stadhuis af kan. Het debat over het sociaal domein op 12 mei werd ‘hybride’ gevoerd: de raadsleden waren deels in de raadszaal, deels digitaal aanwezig. Maar bij een gelijktijdige ronde zat alleen voorzitter Hans-Dieter de Smit in het stadhuis; alle anderen spraken vanaf hun werkkamers. Eigenlijk had die voorzitter ook vanuit huis kunnen werken. Dan had Amersfoort de eerste compleet digitale én volledig stadhuis-loze vergadering gehad.

De sociaal domein-vergadering was grotendeels een presentatie met als rode draad: hoe gaan we efficiënt met geld om? In Den Haag kunnen ze geld creëren, zo weten we intussen. Als ze daar besluiten dat er een miljoen bij komt, dat komt die miljoen er ook. De gemeentelijke zorg is echter afhankelijk van wat de landelijke overheid de stad toestopt.

De presentatie werd positief ontvangen. Enkele punten: de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen, die veel specialistische zorg overbodig maken. Het verlagen van de ‘administratieve druk’, waardoor de zorgverlener minder formulieren hoeft in te vullen en de burger ‘een zo duidelijk mogelijk proces’ tegemoet kan zien. Het bieden van ‘langdurige 24-uurszorg’ voor onder anderen inwoners met ‘psychische problematiek’. Uw raadsanalist zal met argusogen in de gaten houden of dit daadwerkelijk leidt tot een vermindering van overlast door verwarde personen in woonwijken; daar lijken ook de verwarde personen zelf geen baat bij te hebben.

Een ander debat ging over een ‘pilot’: een proef waarbij de gemeente voor één miljoen garant staat bij het verduurzamen van woningen. Dat zal vooral neerkomen op de plaatsing van zonnepanelen. Het is een ingewikkelde discussie. Enerzijds staat de gemeente slechts garant, dus in theorie is het mogelijk dat Amersfoort geen cent hoeft uit te geven. Anderzijds hoeven minimaal slechts tien huishoudens deel te nemen, wat betekent dat er - ook weer in theorie - maar liefst een ton per geselecteerd huishouden wordt uitgekeerd.

Een corona-dilemma bij uitstek. SP en Amersfoort2014 waren op voorhand al thuisgebleven, hoewel ze daar raadsleden voor vrij hadden kunnen maken; ze rekenen dit kennelijk tot de momenteel niet-relevante onderwerpen.

‘Een miljoen, hebben we dat?’

Wethouder Astrid Janssen benadrukte dat we moeten blijven investeren in duurzaamheid, en dat ‘Den Haag’ enthousiast is over deze pilot. Alex Engbers (CDA) bracht daar tegenin: ,,Een miljoen! Hebben we dat? En blijft het bij die miljoen? We moeten de grootst mogelijke voorzichtigheid betrachten. Die crisis gaat maanden, zo niet jaren duren.’’ Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp): ,,Gezien de komende crisis is het zeer de vraag of we die miljoen nog terug zien.’’ Hij ziet liever dat het bedrag naar de zorg gaat.

Ben Stoelinga (Amersfoort2014) behoort tot de weinige raadsleden die zich blijven inzetten voor zaken die geheel los staan van corona. Een daarvan is de MOA-kwestie. Stadsbron-lezers weten dat het gaat om Museum Oud Amelisweerd in Bunnik, waar vanuit Amersfoort miljoenen gemeenschapsgeld naartoe ging hoewel er geen kip kwam.

Stoelinga vroeg en kreeg onlangs het faillissementsverslag van de curator. Daaruit blijkt dat een verzekeraar 25.000 euro heeft gestort in de boedelkas van de curator ‘om het wanbeleid van de MOA-bestuurders af te kopen’. Het MOA-bestuur liet zelf in het verslag opnemen dat het exploitatieplan al vanaf 2012 onhaalbaar was. Het college wil geen onderzoek laten uitvoeren en behoort daarmee volgens Amersfoort2014 tot de partijen ‘die de MOA-affaire in de doofpot willen houden’.

Geen wonder dat Stoelinga zo wantrouwig is. De vraag is wel, wat hij hiermee wil bereiken. Tot dusverre bleek steeds dat hij gelijk had in zijn epistels en betogen over de zaak. Hij zit er bóvenop, zoveel is duidelijk. Maar hoe nu verder? De schuldigen kunnen zich heel erg gaan schamen en doen dat misschien al. En dan? Valt er nog iets te halen? Van een kale kip kun je niet plukken.

Rammelende financiën

De fractie bijt zich ook vast in de rammelende financiën van sportcomplex Amerena. Stoelinga wijdde er weer eens uitgebreide schriftelijke vragen aan. In het kort: sportwethouder Hans Buijtelaar zou weigeren te communiceren met de stichting Amerena. Vastgoedbeheerder SRO zou weigeren een toegezegd bedrag aan de stichting over te maken. Bestuursleden van de stichting moesten persoonlijke leningen afsluiten om activiteiten mogelijk te maken. Het adviesbureau ABCNOVA ontving een miljoen zonder dat die kosten werden gespecificeerd.

Het bieden van helderheid over dit alles zal tijd en geld kosten, net als de MOA-kwestie. Maar er is een verschil: Amerena is nog steeds geopend. Duidelijkheid kan leerzaam en heilzaam zijn voor de toekomst en daarmee geld besparen. Vast nog tientallen jaren, want het enorme complex is net een paar jaar terug opgeleverd.

Zeker zo actueel zijn de laatste perikelen rond de westelijke rondweg. Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) dook in de correspondentie en vond aanwijzingen dat de gemeente al in juni 2019 over informatie beschikte die de hele rondweg op losse schroeven kan zetten. Om precies te zijn: plannen om de hoofdingang van de Bernhardkazerne te verplaatsen. Daardoor zou het militaire verkeer naar de Utrechtseweg worden geleid en dus niet door het tracé van die rondweg. Buijtelaar zou deze informatie hebben verzwegen.

Vertrouwen

De aanleg van de rondweg is al in volle gang. De meeste kosten komen niet voor rekening van de gemeente, maar volgens Molenkamp moet Amersfoort nog altijd zeker zes miljoen bijdragen. Het raadslid ziet toch al niets in die rondweg, waarvoor immers natuur moet wijken. Zijn schriftelijke vragen hierover gaan gepaard met drie bijlagen, want hij gaat niet over één nacht ijs. Veel vertrouwelijke informatie is door ‘xxx’ vervangen. Maar glashelder is een uitspraak van een woordvoerder van defensie. Op de vraag of de gemeente op de hoogte werd gesteld van plannen voor verplaatsing van de hoofdentree luidt het antwoord: ,,Dat is op 24 juni (13.00 uur) geweest bij een vergadering op het gemeentehuis over de WOA (Westelijke Ontsluiting Amersfoort, JdV).’’ In september 2019 zou nog een ‘vervolgoverleg’ zijn gepland.

Het gaat hier om vertrouwen, net als bij het gedonderjaag rond Amerena. Waarbij de vraag over de kazerne-toegang zich relatief vlot laat beantwoorden. Zoiets zou ook in coronatijden niet moeilijk moeten zijn. Uiteraard is vertrouwen goud waard en altijd van belang. We kijken uit naar het antwoord. Corona is geen excuus in dit geval.

method

Jeroen de Valk is politiek analist bij De Stadsbron. Voor zijn bijdragen krijgen wij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!