Sportverenigingen verhogen contributie door torenhoge energierekening

by Yara Hooglugt
October 14, 2022at 3:47PM
pexels-rfstudio-3886044k.jpg

De helft van de Amersfoortse sportverenigingen maakt zich zorgen om de stijgende energiekosten. Dat blijkt uit een rondgang van De Stadsbron. Een aantal van hen voorziet nu al dat een contributieverhoging onafwendbaar is. Met name bij verenigingen met een verouderd clubhuis en gedateerde veldverlichting drukt de hoge energierekening flink op de begroting.

“De stijgende energieprijzen bezorgen onze club kopzorgen”, vertelt Jacco Huurdeman, penningmeester van voetbalvereniging KVVA. “Het komt voor ons op een heel ongelukkig moment. We hadden eindelijk nagenoeg al onze schulden weggewerkt om financieel boven water te komen, maar kijken nu tegen een verdriedubbeling van de energierekening aan. Dat betekent dat energie zo’n twintig procent van de totale lasten vormt, dat kunnen we niet rondkrijgen zonder maatregelen.”

KVVA laste in allerijl een algemene ledenvergadering in waarin ze besloten de contributie voor het volgend seizoen met ruim 10 procent te verhogen: voor ieder seniorenlid komt er 20 euro bij. Ook voor jeugdleden gaat de prijs van het lidmaatschap zo’n 10 procent omhoog. “We hebben helaas nooit de financiële middelen gehad voor duurzame investeringen. In onze slecht geïsoleerde clubgebouwen hangen sinds 1998 al dezelfde ketels en we hebben vooralsnog geen LED-verlichting op de velden. Naast de contributieverhoging willen we daarom ook een vrijwillige donatie gaan vragen aan onze leden. Want dat we de Sjaak zijn, is duidelijk.”

Compensatie

De gemeente Amersfoort onderzoekt de mogelijkheden om sportclubs tegemoet te komen die worstelen met een torenhoge energierekening. Wethouder sport Ben van Koningsveld wil de jaarlijkse huurverhoging met gemeentegelden compenseren, om zo clubs te helpen die voorzien dat ze in financiële nood komen en de contributie moeten verhogen. “We moeten ons steentje bijdragen om sporten bereikbaar te houden voor Amersfoorters.”

Contributieverhoging

Bij voetbalvereniging VVZA durfden ze een contributieverhoging dit seizoen nog niet aan. Sinds corona liep het ledenaantal terug en de vereniging is bang dat meer voetballers zullen vertrekken als ze nog meer moeten gaan betalen. Toch ziet het er naar uit dat de club vanaf volgend seizoen wel degelijk een contributieverhoging moet doorvoeren.

Net als Jacco Huurdeman zit VVZA-penningmeester Wim Eek met het verouderde clubhuis in zijn maag. “Wij zijn daarin nog vrij traditioneel. De velden hebben geen LED-verlichting, het clubgebouw wordt niet duurzaam verwarmd en de isolatie laat nog te wensen over.” De vereniging heeft een uitgebreid verduurzamingsplan, maar dat komt te laat voor de huidige energierekening.

“En het is bovendien nog de vraag hoe we dat gaan financieren”, vervolgt Eek. “In de tussentijd zal de contributie voor volgend seizoen sowieso omhoog moeten. Hoeveel geld erbovenop komt, is afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne dan is. Het is jammer: vroeger was voetbal een volkssport die toegankelijk is voor iedereen, maar als het zo doorgaat worden de contributieprijzen zo schrikbarend hoog dat clubs leden zullen gaan verliezen.”

Voetbalvereniging AFC Quick gooit het dit seizoen over een andere boeg: daar werden leden geïnformeerd over een eenmalige ‘energietoeslag’ van 10 euro bovenop de contributie.

Oude ketels en slurpende verlichting

Vooral de clubs die in de afgelopen jaren geen duurzame investeringen hebben gedaan, omdat ze daar de noodzaak (nog) niet van inzagen of omdat ze er de financiële middelen niet voor hadden, hangen donkere wolken boven het hoofd. Oude ketels, slurpende veldverlichting en clubgebouwen die volgens de maatstaven van de negentiger jaren geïsoleerd zijn, drijven de energierekening op. Zo hoog dat ook salarissen en vergoedingen van betaalde trainers omlaag moeten en investeringen worden uitgesteld.

“Wij verbruiken op dit moment liever iets meer energie dan dat we grote duurzame investeringen gaan doen waarvan nog niet duidelijk is wanneer die zich terugbetalen”, zegt Joost de Geus, penningmeester van voetbalvereniging VOP. “We hebben in de afgelopen tijd al wel niet-zuinige apparatuur vervangen en stappen dit seizoen ook deels over op LED-verlichting, maar voor verduurzaming op lange termijn moeten we financieel creatief zijn.”

Het ontbreekt bij VOP niet aan de wil om te verduurzamen, vervolgt De Geus. “Zo oriënteren we ons bijvoorbeeld op de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen, maar zelfs met subsidie is zo’n maatregel een flinke investering voor een middelgrote club als VOP. We hebben net corona achter de rug en het termijnbedrag van ons variabele energiecontract is ruim 20 procent gestegen. Omdat we de compensatie daarvoor dit seizoen nog niet uit de zak van onze leden willen laten komen, houden we liever wat geld achter de hand. Volgend seizoen ontkomen we er denk ik niet aan: dan zal de contributie alsnog omhoog moeten.”

Volgens wethouder sport Ben van Koningsveld is er geen reden om duurzame investeringen uit of af te stellen, zegt hij in gesprek met De Stadsbron. “Met de huidige subsidie- en financieringsmogelijkheden is het mijns inziens voor alle clubs goed mogelijk om duurzame investeringen te doen. Als dat niet lukt, gaat er toch echt wat mis. De mogelijkheden zijn er voor iedereen en als dat niet zo is, laat ik me graag overtuigen.”

Voor de wind

Er zijn ook genoeg veldsportverenigingen waar het water het bestuur nog niet aan de lippen staat. Dat zijn clubs die in het afgelopen jaar grote investeringen hebben gedaan in zonnepanelen, warmtepompen of LED-verlichtingsinstallaties. Een duurzamer sportcomplex leverde deze clubs forse energiebesparingen op, waardoor de energierekening in deze energiecrisis minder op de begroting drukt. Ook opvallend is dat het met name tennisverenigingen voor de wind gaat. Tennisclubs hebben in de meeste gevallen het sportpark in eigen beheer, zitten ruim in het eigen geld en hebben in de afgelopen jaren veel duurzame investeringen gedaan.

“Wij gaan niet in de problemen komen”, zegt Ronald Ostermann, penningmeester van Tennisclub Hoogland. “Met behulp van gemeentelijke en landelijke subsidies hebben we zo’n vier jaar geleden geïnvesteerd in 115 zonnepanelen en zijn we overgestapt op LED-verlichting. Hierdoor is de energierekening gedaald tot een kwart van het bedrag van vóór die tijd. Het clubgebouw hebben we geheel uit eigen middelen verbouwd, al onze leningen zijn afgelost en we hebben een trouw ledenbestand. We hoeven dus geen maatregelen te treffen.”

Ook bij tennisvereniging LTV Flehite zit penningmeester Arend Pasma op rozen: “We hebben veel eigen middelen, geen schulden bij de bank en het park is geheel in eigen beheer. Hierdoor hebben we, met behulp van subsidies, makkelijk kunnen investeren in zonnepanelen en verlichting. We hebben daardoor een luxepositie en hoeven niets te doen aan onze contributie.”

Gered door maatregelen

Voetbalvereniging CJVV investeerde in 2017 in zonnepanelen en LED-verlichting, deels dankzij subsidiëring. Penningmeester Evert Nawijn: “Als we dat niet hadden gedaan, hadden we nu absoluut andere maatregelen moeten treffen. Het is inmiddels bijna vijf jaar geleden dat we hebben geïnvesteerd en dat bedrag heeft zich nu bijna volledig terugbetaald.”

Dat neemt niet weg dat de stijgende energieprijs alsnog een beste klap is, vertelt Eek: met een gasprijs rond de één euro was de club vorig jaar zo’n 10.000 euro kwijt. “Als dat bedrag gaat verdubbelen, is dat een behoorlijke hap uit de begroting. Verdeel dat over onze 1200 leden en je komt uit op een prijsstijging van 8 à 9 euro per lid. Gelukkig voorzien we dat we dat kunnen opvangen binnen onze huidige begroting. Onze contributie wordt ieder jaar geïndexeerd en is in de afgelopen jaren constant zo’n 3 procent met de inflatie mee verhoogd. Rond dat percentage zaten we óók als de inflatie eens wat minder hoog uitviel. Met de stijgende kosten moet je dan nu als club ook niet kinderachtig doen – vind ik zelf, dan.”

method

Yara Hooglugt is freelance journalist.

Binnenkort schrijft ze over dit onderwerp: Hoe kan het dat veel verenigingen nog zo achterlopen op het gebied van verduurzaming? Hoe zien ze een duurzame en betaalbare toekomst voor zich en wat zijn daartoe hun mogelijkheden?

Foto: Pexels

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!