3 comments

Subsidie voor raadsanalist

by Arjeh Kalmann
April 8, 2019at 9:23PM

Een van de schrijnende gevolgen van de verschraling van de regionale pers is dat de lokale democratie geen roedel waakhonden meer kent. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de perstribune in Amersfoort bijna te klein om de verslaggevers van de verschillende kranten een plek te kunnen bieden. 

Mijn krant, de Amersfoortse Courant, zat er met een paar verslaggevers, De Gooi en Eemlander was altijd present, de Stad Amersfoort idem dito en de lokale en regionale omroep gaven ook steevast acte de presence. Bij belangrijke besluiten stuurden ook het ANP en de landelijke kranten hun regionale correspondenten naar de Amersfoortse raadszaal. Het politieke nieuws werd van veel verschillende kanten bekeken, verslagen en van commentaar voorzien.

De spoeling is nu heel wat dunner. Voor onze stad van 160.000 inwoners heeft alleen AD Amersfoortse Courant een fulltime-verslaggever voor de gemeentepolitiek beschikbaar. De Stad Amersfoort werkt met een freelancer die wekelijks een beperkt aantal regels mag leveren, Amersfoort Nu en Omroep EVA doen helemaal niets aan de gemeenteraad. RTV Utrecht heeft twee verslaggevers die het oostelijk deel van de provincie coveren, maar van het vast volgen van het Amersfoortse gemeentebestuur is geen sprake. De twee onbetaalde krachten van Amersfoort Gezien maken wel zeer regelmatig items in en rond het gemeentehuis.

En daarmee mogen we ons in Amersfoort nog gelukkig prijzen ook, want er zijn in Nederland al heel wat gemeenten waarvan de perstribune tijdens de raadsvergadering helemaal leeg is; er zijn al gemeenten die ertoe overgaan om zelf een onafhankelijke gemeenteverslaggever aan te stellen. 

De Stadsbron is in het leven geroepen om diepgang aan de berichtgeving over Amersfoort en omstreken toe te voegen. Een van onze grootste ambities was om een raadsanalist aan te stellen, een ervaren verslaggever die de politieke actualiteit volgt, maar daar niet dagelijks over hoeft te berichten, want dat doet het AD al. Onze analist moest één keer per week een stuk schrijven waarin hij onbevooroordeeld de achtergronden van een actueel, lokaal onderwerp belicht, zodat het uít de waan van de dag en ín een bredere context wordt geplaatst.

Het is ons gelukt om deze ambities vanaf 1 april waar te maken dankzij subsidie van het landelijk opererende Stimuleringsfonds voor de Pers en van de gemeente Amersfoort.

De Amersfoortse subsidie, groot €7.500, wordt betaald uit het potje Projectsubsidies Journalistiek. Een onafhankelijke commissie heeft over onze aanvraag advies uitgebracht aan het college, en B en W hebben het positieve advies overgenomen. Daarbij is wel de kanttekening gemaakt dat de Stadsbron actief moet gaan werken aan een groter bereik.

Aan de subsidie zijn geen verdere voorwaarden verbonden, de gemeente krijgt uiteraard geen enkele zeggenschap over wat de raadsanalist schrijft of niet schrijft en wat hij van bepaalde zaken vindt. Zou daar sprake van zijn, dan zou de Stadsbron het geld niet eens willen hebben.

De Stadsbron heeft John Spijkerman aangetrokken om de functie van raadsanalist te vervullen. Hij mag wat ons betreft op een persoonlijke manier de Amersfoortse politiek duiden, maar zijn stukken moeten in ieder geval toegankelijk en begrijpelijk zijn voor een breed publiek.

 Spijkerman (1961) is vanaf 1992 werkzaam in de lokale journalistiek. Van 2005 tot 2013 werkte hij als politiek verslaggever en redacteur voor nieuwsblad De Stad Amersfoort. Daarna zat hij vier jaar in de gemeenteraad van Leusden. Vorig jaar reisde hij kriskas door het Verenigd Koninkrijk, schreef verhalen en sprak met Britten en Ieren over Brexit en andere zaken. Zijn reportages over de impact van Brexit in de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk zijn te volgen op zijn website www.talkingaboutbrexit en via de facebookpagina Talkingaboutbrexit. 

De Stadsbron streeft heel nadrukkelijk naar samenwerking met de andere lokale en regionale media. Vanaf het begin heeft De Stad Amersfoort een rubriek met een overzicht van nieuwe verhalen, en regelmatig neemt dit blad ook zelf een verhaal over. Op initiatief van De Stadsbron is er nu ook een periodiek journalistenforum waarbij de journalisten die de Amersfoortse politiek volgen met elkaar discussiëren onder leiding van een ervaren anchorman. Deze podcast is een samenwerkingsproject van de Stadsbron, RTV Utrecht,  De Stad Amersfoort en Bibliotheek Eemland. AD Amersfoortse Courant wil hieraan vooralsnog niet meedoen. Met De Golfbreker wordt volop samengewerkt en met de lokale omroep EVA vinden momenteel verkennende gesprekken plaats.

Overigens gaat het met het bereik van de Stadsbron steeds beter. In maart trok onze site 2481 unieke bezoekers die gezamenlijk goed waren voor 6.593 bezoeken. Al die bezoekers klikten in totaal 47.949 webpagina’s aan. In de periode september 2018 t/m februari 2019 zaten we rond 2.000 bezoekers.
In de maand april lijkt de trend naar meer bezoekers zich voort te zetten. Van 1 april t/m 7 april hadden we bijna 110 unieke bezoekers per dag. Op 8 april hadden we 258 volgers op Twitter en 230 op Facebook.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!