5 comments

Vahstal blaast overleg met Amersfoort op

by Miro Lucassen
October 29, 2021at 10:57AM

Het ‘minnelijk overleg’ tussen bouwer/ontwikkelaar Hans Vahstal en de gemeente Amersfoort is afgelopen. Vahstal heeft geen vertrouwen meer in een goede afloop, blijkt uit een 29 oktober verzonden e-mail aan wethouder Willem-Jan Stegeman met een cc aan alle raadsleden.

Meer dan een half jaar probeerden Vahstal en Stegeman het eens te worden over een oplossing voor het tientallen jaren conflict. Via arbitrage is vastgesteld dat de gemeente Vahstal en zijn bedrijven tussen 1998 en 2015 schade heeft berokkend. Keer op keer werden afspraken niet nagekomen, stelden de experts vast, en dat heeft Vahstal de kans ontnomen om zeker 244 woningen in Amersfoort te ontwikkelen.

De arbitrage-uitspraak, gedaan in december 2020, legt de schadeplicht van de gemeente vast. Om hoeveel geld het vervolgens gaat, is onderwerp van een nieuwe procedure die net als de vorige makkelijk een jaar of langer kan duren. Tot een akkoord komen zou sneller kunnen zijn, dacht zowel Vahstal als het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar. Met instemming van de gemeenteraad zijn er diverse gesprekken gevoerd en ideeën op tafel gelegd. Zo stelde Vahstal voor dat de gemeente hem bouwgrond zou verkopen bij De Lichtenberg, tegen de marktwaarde. Ook kan Amersfoort simpelweg geld overmaken, wat al snel uitkomt op tientallen miljoenen. De gemeente wil dat niet, maar kwam met de optie om de schade te verrekenen met toekomstige projecten - de werkwijze waar het tussen 1998 en 2015 juist mis was gegaan.

Kribbiger

Waardoor de ondernemer juist nu de gesprekken staakt, blijkt niet uit de e-mail. Vahstal houdt het bij een verwijzing naar eerdere correspondentie, die in de loop van de zomer steeds kribbiger van toon werd. Hij noemt verder de formele afspraak dat gebrek aan vertrouwen een reden kan zijn om te stoppen.

Zowel de gemeente als de bouwer/ontwikkelaar heeft tijdens de gesprekken nieuwe juridische stappen gezet richting formele afwikkeling van de schade. Wel is een vastgestelde zitting bij de rechtbank op het laatste moment uitgesteld. Die procedure gaat nu weer in werking. Tegelijkertijd probeert de gemeente om de arbitrage-uitspraak te laten vernietigen.

De gemeenteraad is in de periode van de gesprekken achter gesloten deuren geïnformeerd over de strategie van het college. Op voorstel van het CDA is gezocht naar een ‘bruggenbouwer’ om de verhoudingen te verbeteren. Zo iemand is echter nog niet gevonden. Vahstal vraagt in zijn bericht aan wethouder Stegeman om alsnog zo’n bruggenbouwer aan te stellen. Hij doet geen suggestie wie deze taak op zich zou kunnen nemen.

method

Miro Lucassen (1961) is schrijver en journalist. Hij werkte van 1996 tot en met 2002 voor de Amersfoortse Courant en schreef later voor de stichting Regionaal Spitwerk twee boeken over brisante politieke dossiers in de stad. Een daarvan was Vahstal versus Amersfoort.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!