tags:
1 comment

Vahstal verklapt én sloopt strategie Amersfoort

by Miro Lucassen
June 16, 2021at 12:51PM

Er samen uitkomen over de schadeclaim van Vahstal wordt nog moeilijker voor de gemeente Amersfoort. In een e-mail aan wethouder Willem-Jan Stegeman van 15 juni veegt de ontwikkelaar de gemeentelijke opstelling van tafel, verpakt in een aanbod dat nog vele jaren discussie kan betekenen.

De gemeente Amersfoort probeert nieuwe bouwprojecten in te zetten als compensatie voor bouwer en ontwikkelaar Hans Vahstal, hoewel dat had moeten gebeuren voor oktober 2015. Door de oude overeenkomst alsnog na te komen, zou de financiële schade voor de gemeente beperkt moeten blijven. Dit valt op te maken uit een bericht van Vahstal waarin hij nader ingaat op zijn wens om woningen te bouwen op De Lichtenberg
In de e-mail aan wethouder Stegeman, verspreid onder alle raadsleden, staat: ,,Wij geven hierbij nogmaals expliciet aan, dat de door u voorgestelde verrekening van eenheden voor ons onbespreekbaar is. (…) Het nu alsnog, in 2021, aanbieden van woningen vanuit de Gemeente valt hiermee niet te rijmen. (…) Eind 2015 hebben wij schriftelijk en expliciet aangegeven schadevergoeding te eisen van de Gemeente en geen verlenging te accepteren van de (aanbiedingsmogelijkheid voortvloeiende uit) de overeenkomst van 2005. Ons standpunt is sindsdien niet gewijzigd.”

Vahstal kreeg eind 2020 grotendeels gelijk in de arbitrage rond overeenkomsten uit 1998 en 2005. De daarin beloofde aanbiedingen van bouwgrond zijn nauwelijks gerealiseerd en volgens de bindend adviseurs is dat grotendeels te verwijten aan de gemeente. De schade komt neer op het rendement van de ontwikkeling van 244 woningen in de vrije sector, met rentederving. Om hoeveel geld dat gaat, is nog niet duidelijk, maar er zijn bedragen van vele tientallen miljoenen euro’s genoemd. In het bericht aan wethouder Stegeman kondigt Vahstal aan dat zijn experts na de zomer met een eerste berekening komen.

Eindstreep

Wat kan de gemeente doen om die schade van tientallen miljoenen te beperken? Daar komt De Lichtenberg weer om de hoek kijken. Vahstal biedt een verrekening aan: verkoop de grond tegen de huidige marktwaarde aan hem, dan mag dat bedrag aan de eindstreep worden afgetrokken van de totale schade. Dit is een voordeeltje, spiegelt hij Amersfoort voor, want op basis van de toegekende schade zou hij ook de waarde uit 2015 mogen hanteren.

download.jpeg

Luchtfoto uit de tijd dat ziekenhuis De Lichtenberg net gebouw was.

Kan de stad rekenen op meer coulance? Dat lijkt er niet op. Meedenken met de projecten die Stegeman blijkbaar heeft aangedragen is mogelijk, maar dat leidt verder niet tot korting. De mail: ,,Ook ten aanzien van de andere door ons aangedragen zaken gaan wij uitsluitend akkoord met een betaling c.q. verrekening in geld, telkens in mindering te brengen op de nog vast te stellen schade.”
In theorie zou de gemeente te veel aan Vahstal tegemoet kunnen komen op deze basis, maar ook daar heeft de ontwikkelaar iets op gevonden: ,,Nadat de rapportage beschikbaar is gekomen van onze experts en/ de schadestaatprocedure is doorlopen, kan het eindbedrag worden vastgesteld wat de gemeente aan Vahstal dient te voldoen, of andersom.” (het woordje ‘of’ is iemand vergeten te tikken achter en/of).
Wie het dossier kent, ziet hier de toegang naar een nieuw doolhof. Zowel over die rapportage als over de schadestaatprocedure kunnen gemeente en ontwikkelaar nog jaren bakkeleien. Het enige voordeel: wanneer Amersfoort conform deze afspraken erin zou slagen grond aan Vahstal te verkopen, betaalt de gemeente de schade in termijnen.

method

Miro Lucassen (1961) is schrijver en journalist. Hij werkte van 1996 tot en met 2002 voor de Amersfoortse Courant en schreef later voor de stichting Regionaal Spitwerk twee boeken over brisante politieke dossiers in de stad waaronder Vahstal versus Amersfoort, kroniek van dertig jaar strijd.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!