1 comment

Van het gas af 1

by Maiken Larsen
January 28, 2021at 3:07PM

“Nu kun je nog zelf, straks beslist de overheid”

Hoe kom je er toe om van het gas af te gaan als de rest van de samenleving nog weinig in actie komt? Voorloper Ruurd Elsman maakte zijn woning in het Soesterkwartier energieneutraal. Hoe hij dit deed is mooi in beeld gebracht op dit filmpje. Wat maakt dat iemand deze stappen ook daadwerkelijk zet? In deze podcast krijgen we een glimp van Ruurds denken; wat hem motiveerde tot deze stappen.

“Van wie is de wijk? En van wie is de opdracht?”

Annemarth van Idenburg, directeur van Trendbureau Overijssel, wetenschapper en woonachtig in Schothorst, stelt fundamentele vragen over de warmtetransitie en de rol van de democratie hierin. Ze schetst de vaak lastige relatie tussen de representatieve democratie en de doe-democratie, zoals die van buurtinitiatieven. Met voorbeelden vanuit eerder onderzoek en de praktijk van gescheiden afval inzamelen begint te dagen wat er nodig is om de warmtetransitie te laten slagen.

Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil. Deel 1

Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte voor de klimaatstichting HIER, woont in de wijk in Amersfoort die waarschijnlijk als eerste van het gas af gaat: Schothorst-Zuid. Vanaf het eerste uur als bewoner betrokken bij het proces richtte hij samen met buurtgenoten de wijkcoöperatie Warmtestem op. In de eerste podcast vertelt Jan over het proces in Schothorst-Zuid rond het plan voor een warmtenet op biomassa. Waarom is betrokkenheid van burgers bij het proces wenselijk? Hoe had hij het proces liever gezien? Hij vertelt ook over zijn motivatie èn over zijn zondes.

Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil. Deel 2

In dit deel geeft Jan Zuilhof een update over de lokale situatie en schetst wat (landelijke) context. “Bewonersinitiatieven hebben een onduidelijke positie en beleid is nog te onduidelijk om bewonersinitiatieven een echt goede bijdrage te laten leveren aan de warmtetransitie. Dat is zonde, want er zit veel potentie in,” aldus Jan die ondanks kritiek veel begrip heeft voor gemeenten en hun complexe opgave. Om deze transitie te laten slagen voorziet hij uitbreiding van het gebruikelijke speelveld van gemeente en marktpartijen. En om bewonersinitiatieven hun rol te laten spelen als derde speler schetst hij wat de benodigde beleidskaders zouden kunnen zijn.

Lokaal legt Jan uit hoe zij hun bewonersinitiatief Warmtestem in Coronatijd tot coöperatie ontwikkelen en de continuïteit van een vrijwilligersorganisatie proberen te borgen. Hoe gaat het verder met het warmtenetplan na de petitie ertegen en nadat de subsidie van bijna €5 miljoen niet is toegekend? Is er nu ruimte om uit te vinden wat burgers echt willen en of er voldoende draagvlak is om het plan door te zetten?

method

Deze podcastserie over ' Van het gas af ', is onderdeel van Duurzaam Raak, een programma van Pacha Media.

Maiken Larsen is facilitator en procesbegeleider gericht op samenwerking; leefbaarheid en energietransitie. De focus van haar werk ligt op elkaar bereiken, versterken en verbinden, een voorwaarde voor een duurzame en leefbare wereld. Ze heeft een achtergrond als journalist en communicatieprofessional. Haar onderzoekende houding en haar creativiteit kleuren haar gesprekken.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!