1 comment

Van het gas af 2

by Maiken Larsen
March 10, 2021at 10:17PM

“De maatschappij wordt sterker als buurten sterker worden”

Tupperware-parties mogen dan ten einde zijn, de formule werkt nog prima voor buurt- Energy-parties. Tammo ter Hark, vrijwilliger voor Duurzaam Amersfoort-Zuid, buurtbegeleider en coördinator aardgasvrije wijken bij Buurkracht legt uit waarom het werkt als buren samenwerken. Hij ziet dat veel kennis van burgers en burgerinitiatieven niet wordt benut. “De gemeente kan geld besparen en burgers gelukkiger maken. Je zou eens moeten brainstormen over hoe je burgers beter kunt laten meebeslissen over de stad.” Aardgasvrij-trajecten kosten veel tijd en communicatie. Hij kan zich voorstellen dat buurtbewoners niet alles zelf willen doen. Ze kunnen ondersteund worden. “Maar als je als wijk niet wil dat zaken voor je bepaald worden, dan moet je het stuur nu wel pakken.

“Veel mensen baseren hun mening over de warmtetransitie niet op feiten, maar op dat ze sommige zaken liever voor zich uit schuiven.”

Hoe krijg je buurten actief met de warmtetransitie in Coronatijd? Hoe zouden burgers kunnen komen aan de specialistische kennis die nodig is om hun leefomgeving mee te helpen bepalen? Tammo ter Hark van Buurkracht en Duurzaam Amersfoort-Zuid, geeft in dit tweede deel een update. Hij heeft inzicht in reacties op de warmtetransitie van zowel burgers als gemeenten en vraagt zich af of impopulaire maatregelen nodig gaan worden.

Een transitie die niet wordt gedragen door de wijkbewoners gaat narigheid opleveren

Fedde Bloemhof is actief in Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, onder meer in de werkgroep die een plan schreef voor de aanpak van de warmtetransitie in de wijk. Net als de geleidelijke aanpak voor het energieneutraal maken van zijn woning (“best combineer je isoleren met de verbouwingsstappen die je toch al wilt doen”) gelooft de werkgroep in een brede aanpak van de warmtetransitie. Eerst de behoeften in de wijk onderzoeken, op alle fronten, en dit vervolgens combineren met het zoeken naar nieuwe warmtebronnen en vervolgens aanleg van het nieuwe systeem. De gemeente kon niet meegaan in deel van het voorstel, waardoor het gesprek vastliep. Hoe gaat de wijk nu invloed hebben op wat er gebeurt? Fedde herinnert aan het verschil tussen huurders die zelf hun renovatie konden kiezen en die hun renovatie opgelegd kregen. De eerste waren enthousiast, de anderen klaagden. “Ook processen lopen verreweg het best in wijken waar het initiatief bij bewoners vandaan komt.”

Communicatie van de impact van het klimaatakkoord is wezenlijk voor warmtetransitie

“Voor de warmtetransitie zijn kleine stappen net zo belangrijk,” stelt de Amersfoortse wethouder Duurzaamheid, Astrid Janssen. Ze geeft in deze podcast onder meer aan welke hulp er voor energiebesparingsmaatregelen zijn. Na het isoleren komt de grote stap die je niet in alle wijken gelijktijdig kunt inzetten: van warmtevoorziening overschakelen op duurzame bronnen. Schothorst-Zuid is in Amersfoort het eerst aan de beurt. Ze bespreekt hoe het eerder voorgestelde warmtenet voor Schothorst-Zuid ondanks het mislopen van rijkssubsidie door kan gaan en hoe het participatieproces onvoldoende bleek. “Ondanks dat we veel hebben gedaan aan participatie, blijken burgers in Schothorst de behoefte te hebben om zelf helemaal een eigen proces te doorlopen, om uit te maken wat zij willen. We steunen het burgerinitiatief Warmtestem hier nu bij.” Ze betreurt dat samenwerking met burgerinitiatieven niet altijd lukt. Om de warmtetransitie te laten slagen vindt ze dat het rijk geen goede basis heeft gelegd. “De impact van het klimaatakkoord is nooit naar burgers gecommuniceerd. Dit is nodig zodat mensen begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is.”

In deel 1 van deze serie kwamen bewoners aan het woord: Van het gas af 1

method

Deze podcastserie over ' Van het gas af ', is onderdeel van Duurzaam Raak, een programma van Pacha Media.

Maiken Larsen is facilitator en procesbegeleider gericht op samenwerking; leefbaarheid en energietransitie. De focus van haar werk ligt op elkaar bereiken, versterken en verbinden, een voorwaarde voor een duurzame en leefbare wereld. Ze heeft een achtergrond als journalist en communicatieprofessional. Haar onderzoekende houding en haar creativiteit kleuren haar gesprekken.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!