Vergeten mensen Aflevering 6

by Gerrit Sepers
March 14, 2020at 11:52PM

Vluchtelingen komen niet van een andere planeet

De indruk dat vluchtelingen van een andere planeet komen, krijg ik als ik de berichtgeving lees over de vluchtelingenproblematiek aan de zuidoostelijke grenzen van Europa. De beruchte Turkije-deal is niet gesloten ter bescherming van de vluchteling maar ter wering van hem.

Stel dat ik in een land leef waar de democratische instituties stuk voor stuk zijn afgebroken. Waar de vrijheid van meningsuiting ernstig beperkt is door een totalitaire regering. Waar de vrijheid van godsdienst is afgeschaft. Waar ik als mens gediscrimineerd word om wie of wat ik ben. Dat mijn kinderen, in het bijzonder mijn dochters, niet naar school mogen. Dan komen mijn gezin en ik voor de keuze te staan om ons leven veilig te stellen door te vluchten. Door ons huis te verlaten in de hoop elders een beter leven te kunnen leiden.

Beseffen we voldoende hoe moeilijk zo’n beslissing is? Beseffen wij hoe kwetsbaar vluchtelingen zijn? Is er dan geen enkele vorm van reflectie mogelijk op bovenstaande hypothetische vraag? Heeft de oeroude christelijke wijsheid dan geen enkele betekenis meer: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’.

resultaat Turkije-deal

De mensenrechten zijn in deze Turkije-deal überhaupt niet goed geborgd. In kamp Moria is dat zichtbaar. Er is geen menswaardige opvang van de vluchtelingen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen,  geen verwarming, elektriciteit, goede medische zorg, enz. Aan alle kanten zijn de schendingen van de mensenrechten zichtbaar. De basale rechten zijn niet eens goed geborgd. Hieruit blijkt dat de uitgangspunten van de deal tussen de Europese en Turkse regeringen alleen betrekking hebben op het tegenhouden van vluchtelingen. De belangen van de vluchtelingen worden niet gediend. Integendeel.

Het kamp Moria zit vol met vluchtelingen uit onder meer Afghanistan die voldoen aan bovenstaande criteria. Toch noemt Nederland dit land een veilig land. De kans dat een Afghaanse vluchteling toegang tot Europa krijgt is zeer klein.

Rechts-extremisme

Laten de Europese regeringen niet te veel hun oren hangen naar populistische leiders zowel in hun eigen land als wel van bepaalde landen zoals Hongarije en Polen? Zij zagen mijns inziens aan de poten van de democratische rechtsstaat, aan de poten van de Europese Unie.

Op donderdag 5 maart 2020 is een groep neonazi’s uit diverse Europese landen afgereisd naar Lesbos om hun geestverwanten te steunen. Vrijdag is dat tot een confrontatie gekomen met de lokale bevolking. Zij heeft deze rechts-extremisten onder handen genomen en hen rake klappen gegeven. De bewoners van Lesbos willen niet dat de naam van hun mooie eiland besmeurd wordt. In het laatste weekend is een gebouw van de Zwitserse NGO ‘One Happy Family’ bijna geheel verwoest. De vluchtelingen betalen uiteindelijk de rekening van deze crisis door een bewust niet-constructief beleid van de Europese regeringen. Deze regeringen willen alleen het Fort Europa beschermen en laten de kwetsbare vluchteling aan hun lot over.

Tegengeluid

Er is echter ook een lichtpuntje. In datzelfde weekend heeft in Athene een demonstratie plaatsgevonden van ruim 2000 mensen die pleiten voor een betere opvang en behandeling van de vluchtelingen. Wederom wordt van onder af een actie op touw gezet om aandacht te genereren voor de mensonterende situaties waar een einde aan moet komen.

Terug naar het nu. Als wij op deze weg doorgaan, lopen wij hetzelfde risico en vernietigen wij onze eigen maatschappelijke orde, onze democratische verworvenheden. Voor mij is in de afgelopen weken duidelijker geworden waarom deze mensen in Europa vergeten zijn. Er wordt voor hen geen oplossing nagestreefd. Zij mogen er niet zijn. Zij dreigen steeds meer gedehumaniseerd te worden. Met zijn allen moeten wij dat niet willen. Ik ben in ieder geval blij dat er in Nederland nu wat meer aandacht ontstaat voor deze problematiek.

Lokale bevolking

In dit artikel wil ik ook stilstaan bij de lokale bevolking. Zij heeft in de afgelopen jaren deze invasie over zich heen gekregen. Een paar cijfers: het eiland is qua grootte te vergelijken met onze provincie Utrecht. Op Lesbos wonen ruim 86.000 mensen en in onze provincie bijna 1.300.000 Grote delen van het eiland zijn onherbergzaam. In 5 jaar tijd is de totale bevolking gegroeid naar 110.000, een toename van ongeveer 23%. 

Voor onze provincie zou dat neerkomen op een toename van ruim 300.000 mensen. Dat is gelijk aan 2 steden als Amersfoort, maar dan met het karakter van een sloppenwijk. Wij hebben hier onze befaamde Utrechtse Heuvelrug in plaats van onherbergzame gebieden. De vluchtelingen leven ook nog onder barre omstandigheden. Wat een blamage voor dit eiland, dit wil je als bewoners niet. De machteloosheid van de eilandbewoners is groot. Het is hen overkomen. 

Daar komt nog bij dat de economie op het eiland sterk lijdt door de wegblijvende toeristen. Aanvankelijk stonden de eilandbewoners best sympathiek tegenover de vluchtelingen. Maar langzamerhand is het tij gekeerd. Hun belangrijkste hartenkreet is dat zij verder willen met hun leven en niet meer als een doorvoerhaven willen fungeren. De bewoners hebben weinig mogelijkheden om uit te wijken. 

Ook hier heeft de Europese Unie een verantwoordelijkheid jegens de lokale bevolking. Op zijn minst mogen zij toch financieel schadeloos gesteld worden. Zij hebben de geografische pech  in de frontlinie van de vluchtelingenstroom te liggen. Niemand weet wanneer deze stroom zal opdrogen. Gezien de twee grote hoofdpijndossiers, de klimaatproblematiek en het vluchtelingenvraagstuk, lijkt van opdrogen van deze stroom nauwelijks of geen sprake te zijn. Het aantal vluchtelingen op Lesbos en andere omliggende eilanden kan zo maar nog meer toenemen. Het is zeer begrijpelijk dat de lokale bevolking van hun eigen regering en van de Europese Unie een meer definitieve oplossing verlangt. 

Ik voel me verbonden met deze vluchtelingen. Zij rekenen op onze moed en doorzettingsvermogen om hen een stem te geven. Hopelijk komt er een beweging op gang die invloed uitoefent op de politiek. Zodat Nederland pal voor mensenrechten staat en Europa geld vrijmaakt voor betere medische zorg en menswaardige woonomstandigheden van de vluchtelingen.

Ik ben de redactie van De Stadsbron zeer erkentelijk dat zij mij een podium heeft gegeven. Wordt vervolgd! Want naar aanleiding van mijn artikelen en eerdere berichten van mijn collega Adriaan van Es, overweegt De Stadsbron een discussieavond te organiseren over de actuele vluchtelingencrisis waarbij Adriaan van Es en ondergetekende hun verhaal zullen vertellen. Daarnaast zullen ook nog andere mensen worden uitgenodigd.  Nadere mededelingen volgen.

Lees alle afleveringen in het dossier "Vergeten Mensen"

method

De discussieavond georganiseerd door De Stadsbron was gepland op 2 april. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de discussieavond uitgesteld. Nieuwe datum wordt t.z.t. via deze website, social media en de nieuwsbrief bekend gemaakt. Inschrijven voor de nieuwsbrief van De Stadsbron kan via deze link: www.destadsbron.nl/nl/nieuwsbrief

Gerrit Sepers heeft ruim twee weken op Lesbos gewerkt in het vluchtelingenkamp Moira. Regelmatig heeft hij zijn indrukken aan De Stadsbron gemeld (zie onder Dossiers: Vergeten Mensen).

Eerder heeft de Amersfoortse huisarts Adriaan van Es bijdragen uit Moira geschreven (zie onder Dossiers: Grensdokter op Lesbos). Sepers hoopt dat zijn stukken ertoe bijdragen dat de vluchtelingen op Lesbos die momenteel onder onmenselijke en onacceptabele omstandigheden verkeren, niet worden vergeten. En dat hun situatie misschien iets kan verbeteren.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!