tags:
3 comments

Voorlopig geen onderzoek naar PrivaZorg

by Siem Eikelenboom
September 26, 2019at 2:50PM

Er komt voorlopig geen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Amersfoortse zorginstelling PrivaZorg. Een verzoek daartoe is door de Ondernemingskamer aangehouden tot 1 december.

Op 20 juni van dit jaar benoemde de Ondernemingskamer, de rechtbank voor het bedrijfsleven, drie externe bestuurders. Het ging om een directeur en een toezichthouder bij PrivaZorg en een bestuurder bij de stichting die alle aandelen in handen heeft. De drie moeten orde op zaken stellen bij het door schandalen geplaagde thuiszorgbedrijf dat in vrijwel heel Nederland actief is en waarvan het hoofdkantoor aan de Softwareweg in Amersfoort staat.

De belangrijkste onderdelen van PrivaZorg hadden in 2017 een omzet van circa 30 miljoen euro. Een van die onderdelen is PrivaZorg WMO Beheer, waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een zorgcontract hebben.

foto1.JPG
Hoofdkantoor Privazorg

Op 21 maart verzochten enkele dochterbedrijven van PrivaZorg en de cliëntenraad de Ondernemingskamer om in te grijpen bij het thuiszorgbedrijf dat eind 2018 van plan was geweest om 12 miljoen euro over te maken naar de aandeelhouders van het bedrijf. De structuur van PrivaZorg bleek zo complex en het bedrijf bleek uit zoveel onderdelen te bestaan dat zelfs de toezichthouders, verenigd in een raad van commissarissen, geen zicht had op het gehele bedrijf.

Op 26 maart 2018 schreef Eddy de Bruin, bestuurder van PrivaZorg, een memo aan zijn mede-bestuurders en de aandeelhouders waarin hij de klok luidde over een reeks misstanden. Zo verdienden de bestuurders, De Bruin incluis, een salaris dat ver boven de wettelijke norm lag, waren de statuten zo veranderd dat er voortaan dividend aan de aandeelhouders kon worden uitgekeerd, had een bestuurder conflicterende belangen en gaf PrivaZorg buitensporig veel geld uit aan Grant Thornton, zowel de adviserend als de controlerend accountant van PrivaZorg.

foto2.JPG

Na zijn vertrek, een maand later, ging De Bruin, samen met een inmiddels opgestapte toezichthouder, bij het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd net zo lang leuren tot de IGJ en de NZa samen onderzoek gingen doen.

Op 20 mei 2019 kwam de IGJ met een vernietigend rapport met als hoofdconclusie: ‘Kwaliteit en continuïteit van zorg zijn onvoldoende gewaarborgd door gebrek aan goed bestuur en intern toezicht in combinatie met onvoldoende financieel waarborgen.’ PrivaZorg werd onder verscherpt toezicht geplaatst.

Op 20 juni ging de Ondernemingskamer op de meeste eisen van de cliëntenraad en de dochterbedrijven in maar een besluit tot een diepgaand onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij PrivaZorg wilden de rechters nog niet nemen. Ze wilden eerst afwachten wat de door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurders konden bereiken.

foto4.JPG
Donkere wolken boven het hoofdkantoor van PrivaZorg aan de Hardwareweg in Amersfoort

In augustus kwamen dagblad Trouw en onderzoeksplatform Follow the Money met een onthullende reportage over PrivaZorg. De oorspronkelijke eigenaren en oprichters van het bedrijf, het Amersfoortse echtpaar Rob Verzijl en Bertien Vries, bleken bij hun vertrek in 2013 minstens 14 miljoen euro uit PrivaZorg te hebben getrokken aan salaris, pensioen en beheer- en managementvergoedingen. Verder had PrivaZorg gewerkt met geheime stichtingen en was met behulp van notariskantoor Schaap en advieskantoor Grant Thornton een schier oneindige reeks aan stichtingen en besloten vennootschappen opgericht waardoor een structuur was ontstaan die door vrijwel niemand te ontwarren viel.

Uit het onderzoek van FTM en Trouw bleek ook dat de zorgkantoren zeer wantrouwend tegenover PrivaZorg waren geworden. CZ zorgkantoor gaf het thuiszorgbedrijf voor 2019 geen nieuw contract. Een gevoelige klap, want CZ zorgkantoor was een belangrijke financier. Zilveren Kruis en VGZ hebben op 1 juni 2019 een cliëntenstop ingesteld. Als PrivaZorg niet tijdig de boel op orde heeft, krijgt het voor 2020 geen nieuw contract. Menzis tenslotte geeft PrivaZorg tot 1 januari 2021 om de zaken te regelen.

Inmiddels is duidelijk dat de drie door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen bij PrivaZorg flink huis hebben gehouden. Alle oud-bestuurders hebben inmiddels het veld moeten ruimen en er wordt hard gewerkt om de governance (het stelsel van goed bestuur) op orde te brengen en de verhoudingen tussen alle partijen te herstellen. Dit was reden voor alle partijen om de Ondernemingskamer te verzoeken om een beslissing over een onderzoek aan te houden. Rust in de tent is op dit moment belangrijker dan een grondig onderzoek waarvan de kosten door PrivaZorg moeten worden gedragen, dat veel tijd zal vergen en voor onrust zorgen zal.

De rechters gingen daarmee akkoord. De Ondernemingskamer zal nu op 1 december een beslissing nemen.

method

Siem Eikelenboom is zelfstandig onderzoeksjournalist die onder andere werkt voor De Stadsbron en onderzoeksplatform Follow The Money. Hij is daarnaast part-time docent Onderzoeksjournalistiek aan de multimediale opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

sources

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van documenten van de Ondernemingskamer in Amersfoort en is gesproken met bronnen rond en binnen PrivaZorg.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!