2 comments

Grimlach (2) En hup, weer een hap uit de polder

by Arjeh Kalmann
June 8, 2018at 7:28AM

 

Soms geloof ik mijn ogen niet als ik de krant lees. Niet alleen vanwege wát ik lees, maar vooral vanwege de terloopsheid, zeg maar de onbeduidendheid waarmee het nieuws wordt gebracht.

Ergens onderop een regiopagina in de Amersfoortse Courant (mag ik ‘m zo blijven noemen aub?) tref ik een berichtje over 2 kolommen aan, onder een iel kopje: Bunschoten vergroot De Kronkels. Niet echt sexy. Niet echt dat je denkt, dat ik ga ’s even lekker lezen.

De gemeente Bunschoten gaat alweer een nieuw bedrijventerrein aanleggen, staat er bijna triomfantelijk, of in ieder geval bewonderend. Die bewondering wordt voortgezet in de volgende zin: Na het grote succes van Haarbrug-Zuid, dat in een sneltreinvaart volloopt, gaat Bunschoten nu ten zuiden van De Kronkels een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Waauw!,  had de journalist er bijna achter gezet.

Het gaat, lezen we verder, om 7 hectare netto bedrijfsgrond van de Bisschopsweg tot aan de A1. Als ik lieg, lieg ik in commissie.

In de jaren zeventig is er in de Eempolders door actiegroepen om elke vierkante meter natuur in de Eempolders gevochten. Wat in Utrecht de aanleg van de A27 door Amelisweerd was, was in Amersfoort en omstreken de ruilverkaveling Eemland. Natuurliefhebbers versus de boeren, en na jaren strijd een compromis waarin iedereen zich knarsetandend kon vinden.

En nu wordt er, zonder blikken of blozen, wéér een lap van 7 hectare van de Eempolder afgesnoept. Wéér ja, want er worden al jaren achtereen vele tientallen hectaren van de polder opgeofferd aan industrieterreinen als Haarbrug en aan de nieuwe wooneilanden in Rengerswetering. De honger naar bouwgrond voor woningen en bedrijven in het dorp onder de rook van Amersfoort is onstilbaar, en zonder dat er een haan naar kraait wordt het open landschap tussen Baarn, Bunschoten en Nijkerk steeds meer verrammezuild.

Je zou er bijna van gaan vloeken, maar dat doe ik uit respect voor ons Spakenburgse lezers niet.

Ik vraag me wel af of er enig bestuursorgaan in dit land is dat in de gaten houdt wat bloedambitieuze gemeenten als Bunschoten uitspoken. Waarom bijvoorbeeld wordt de kennelijke behoefte aan bedrijfsgebouwen in de ene gemeente niet in relatie gebracht met de enorme leegstand aan bedrijfsgebouwen bij de buurman? Mag elke gemeente van de provincie Utrecht zo maar doen wat haar goeddunkt? Bestaan er nog zoiets als ‘rode contouren’ waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen?

En zijn alle natuurbeschermers tegenwoordig uitgestorven? Of is het handjevol overlevers zo geconcentreerd naar de Amersfoortse westtangent aan het kijken dat ze de veel grotere aantasting van de natuur een paar kilometer verderop niet opmerken? En schrijven de journalisten van de regionale kranten echt alleen nog maar persberichten over, inclusief de ronkende adjectieven die de verzenders van dat pr-materiaal gebruiken?

De Kronkels

Bunschoten-Spakenburg

https://goo.gl/maps/e15gCzHVVeD2

method

Voor het gemeentelijk besluit zie: https://www.bunschoten.nl/inwoners/bekendmakingen_42510/item/vestiging-gemeentelijk-voorkeursrecht-de-kronkels-zuid-02-05-2018_33073.html

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!