tags:
3 comments

Zonneveld langs de Eem

by John Spijkerman
February 20, 2019at 4:34PM

AMERSFOORT - Het acht hectare grote weiland naast het Meander Ziekenhuis verandert binnenkort in een zonneveld waar stroom geproduceerd wordt voor ongeveer 3000 huishoudens. Met twaalf voetbalvelden vol met zonnepanelen wordt dit het eerste grote project op het gebied van duurzame energie in Amersfoort. De bedoeling achter het ontwerp voor het zonneveld is dat het lijkt alsof het weiland onder water staat. Een verwijzing naar een tijd waarin de toen nog aanwezige Grebbelinie als verdedigingslinie werd gebruikt.

zonnevelden 2.jpg

De aanleg van het zonneveld is een initiatief van het bedrijf Profin Green B.V. In dorpshuis De Neng in Hoogland wordt woensdag 6 maart een inloopavond gehouden voor geïnteresseerden waar de plannen worden toegelicht. Na deze avond wil Profin de benodigde vergunningen aanvragen. Het is de bedoeling dat het zonnepark met bijna 8 hectare panelen een totaal vermogen krijgt van ca. 10,8 MW. Het zonneveld moet jaarlijks stroom produceren voor ongeveer 3.000 huishoudens.

Om de plannen te kunnen uitvoeren, werkt Profin samen met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen. De stichting is de eigenaar van het grootste deel van de benodigde grond voor het project. ,,Wij pachten de grond’’, legt Profin-directeur René van der Borch uit. Profin betaalt de investering die nodig is voor de aanleg van het zonneveld, maar inwoners uit Amersfoort kunnen zelf financieel deelnemen in het project. Zij kunnen een obligatie kopen via het platform duurzaaminvesteren.

,,Het weiland naast het ziekenhuis, is uitermate geschikt als locatie voor een zonneveld’’, zegt Maarten Mennes van Profin. ,,Het is verloren gebied. Voor boeren is het niet interessant en het is ook niet interessant om te bouwen.’’ Van der Borch geeft aan dat om de plannen uit voeren een ontheffing van het bestemmingsplan verleend moet worden. ,,Daar heeft de burger inspraak in.’’ Daarom wordt er een informatieavond gehouden in Hoogland. ,,We willen daar oprechte informatie geven.’’ Hij hoopt op groot enthousiasme voor het plan. ,,Laten we nou dit soort zaken eens positief met elkaar oppakken.’’ 

Profin Green B.V. heeft het nodige voorwerk verricht en contact gehad met direct belanghebbenden zoals het ziekenhuis, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en Stichting De Grebbelinie. GroenLinks wethouder duurzaamheid Astrid Janssen zegt blij te zijn met het initiatief tot het plaatsen van zonnepanelen. In een persbericht benadrukt zij dat dit soort initiatieven heel hard nodig zijn om het doel ‘van Amersfoort een CO2 neutrale stad te maken’, te halen. ,,Ik ben daarnaast ook heel tevreden met de wijze waarop dit initiatief in goede afstemming met betrokkenen tot stand is gekomen.’’

Het zonneveld ligt in het gebied van de Grebbelinie. Deze oude verdedigingslinie werkte met inundatievelden, terreinen die in de oorlog opzettelijk onder water werden gezet om de oprukkende vijand af te remmen. Het is de bedoeling het zonneveld te laten lijken op een onder water gelopen veld. Het zonneveld krijgt daarom een compacte oost-west opstelling, om zo een onder water gelopen veld te verbeelden. In overleg met het Meander Medisch Centrum en het Waterschap kan er een klompenpad aangelegd worden. Dat loopt dan tussen het zonnepark en het ziekenhuis door, vanaf de Maatweg naar de Eemdijk.

method

zie ook www.duurzaaminvesteren.nl 
(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!