Raad geeft hoop voor toekomst: groen licht voor Behoud Park Schothorst

by Negin van den Berg
July 18, 2020at 11:49AM

De laatste gemeenteraadsvergadering op 14 juli was in veel opzichten een levendige vergadering. Er is vermoedelijk nog nooit een vergadering geweest waarin het woord participatie zo vaak is gevallen. En dan niet alleen ten aanzien van het agendapunt de participatiegids die ter besluitvorming op de lange vergaderlijst stond. Met name de kwestie over het burgerinitiatief Behoud Park Schothorst is de moeite van het vermelden waard. Het debat tussen een aantal raadsleden over het voorstel en de 3 amendementen die waren ingediend, was boeiend en hoopvol.

3 fases groei plant

Boeiend was vooral het debat tussen een aantal raadsleden over hoe om te gaan met bewonersinitiatieven waar de Raad nog geen ervaring mee heeft; een proces dat een andere manier van benaderen en denken vraagt van de Raad. Op zich is iedereen het eens met faciliteren van ondernemende bewoners die op willen komen voor hun eigen leefomgeving. Alle partijen juichen dit toe en willen dat aanjagen. Punt van verschil is de manier waarop dit het beste zou kunnen: wel of geen harde kaders van tevoren meegeven? Wat is de status van een initiatiefgroep en wat mag je als Raad verwachten? Hoe ver ga je met je vertrouwen in de bewoners en ben je bereid te experimenteren met een betrokken bewonersgroep die de Raad uitdaagt? Zo hadden D66 (indiener) en VVD (mede-tekenaar) graag gezien dat de eis voor extra woningen zou worden opgenomen in de plannen vanwege het tekort aan woningen in de stad. Dat amendement heeft het niet gehaald maar het gesprek hierover leverde wel een interessant debat op. Ook het CDA wilde graag de wens van een zogeheten samenwerkingstafel vastleggen waarbij niet helemaal helder is geworden wat dit precies behelst en waarom dit van belang is voor het proces. Dat amendement sneuvelde dan ook bij stemming. Wat wel is aangenomen is een amendement -van wederom D66 en VVD- voor een tijdspad van 2 jaar waarbinnen de initiatiefgroep met een financieel haalbaar plan dient te komen.

Aan de andere kant van het spectrum stonden ChristenUnie, de SP en GroenLinks als hoeders voor bewonersparticipatie: Rutger Dijksterhuis, de ChristenUnie-woordvoerder op dit dossier, hield een warm betoog voor vertrouwen en loslaten van controle: "Als we vertrouwen geven, wat is dan daarvoor nodig en wat durven we daarmee los te laten en durven we misschien leergeld te betalen en op onze snufferd te gaan?". Marc Smits (SP) vond dat de amendementen de energie van de betrokken mensen 'de nek omdraaien' en richtte zijn pijlen met name op D66:  "Op het moment dat u een amendement indient waarin woningbouw geëist wordt, is het burgerinitiatief mislukt, dankzij u, voordat het begonnen is". Een eerlijke reflectie kwam van de Groenlinkser Jeroen Bulthuis: "Ik heb met een mengelmoes van verwondering, verbazing en schaamte gekeken hoe wij als Raad hebben geworsteld met dit bewonersinitiatief....Dit is een ingewikkeld onderwerp om het een plekje te geven omdat het iets anders is dan we gewend zijn", hield hij zijn collega-raadsleden voor.

Het voorstel is uiteindelijk unaniem door de Raad vastgesteld. En dat geeft hoop. Dat alle partijen achter het plan stonden, zegt iets over de bereidheid om open te staan voor een nieuwe manier van besturen. Het zegt ook iets over de knappe prestatie van deze bewonersgroep die constructief mee heeft gedacht met respect voor de rol van de Raad. En eerlijk is eerlijk, het verdient ook een compliment richting de partijen, in het bijzonder D66 en VVD, om het voorstel een kans te gunnen en dat ze niet rigide hebben vastgehouden aan hun eis om woningen af te dwingen. Dit geeft de bewoners moed om vooral te ondernemen wat men goed vindt voor de eigen buurt en leefomgeving. En te blijven meedenken en hun plek opeisen aan tafel en constructief aan de zijde van de Raad te blijven staan en niet tegenover elkaar. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe snel de Raad leert nog beter mee te denken met de bewoners in een samenspel dat om vertrouwen vraagt.

method

Negin van den Berg is burgerjournalist bij de Stadsbron.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!