tags:

De bus komt zo

by Joke Sickmann en Clary Stäb
June 13, 2020at 8:36AM

Sinds jaar en dag is er in het Soesterkwartier een comité actief dat zich druk maakt over het Openbaar Vervoer in de wijk. Dit initiatief is geboren uit ergernis en uit onmacht. Want, wat moet je als je ergens moet zijn en met de bus wil gaan. En die bus komt maar niet. En op zondag rijdt de bus ook al niet meer. En na 10 uur ’s-avonds?  Ho maar.  

De dreiging dat bus 1 zou gaan verdwijnen was groot. Wat moet je dan nog als je wilt gaan waarheen en wanneer je dat wil en ook trots bent en onafhankelijk wil zijn. Er zijn 1000 redenen. De wil om iets aan het algemene vervoersongemak te doen groeide naar mate het comité onderzoek deed in de wijk en ging beseffen dat dit ongemak niet zo maar een individueel probleem is. Integendeel, het maakt deel van een groot en algemeen maatschappelijk probleem. De term die hierbij vooral past is die van vervoersarmoede. Een mens die lijdt aan vervoersarmoede sluit zich gaandeweg af van de buitenwereld, wordt angstig, staat stil en komt niet meer in beweging. https://www.destadsbron.nl/nl/Vervoersarmoede

Nu het coronavirus rondwaart neemt die angst om naar buiten te treden bij geïsoleerde mensen sterk toe. Er is geen communicatie meer. Een lieve ansichtkaart helpt dan niet meer, zeker niet als je niet weet wie de afzender is. Je sluit dan maar de gordijnen, en kijkt argwanig naar de buitenwereld.  In coronatijden tekent het inzicht zich dubbel schrijnend af welke ontzaglijk negatieve invloed dit verschijnsel van vervoersarmoede voor de maatschappij zal gaan opleveren! Maar of die wetenschap  dan ook leidt tot het inzicht dat hier iets aan gedaan moet worden is nog maar de vraag!  Het is dan ook hoog tijd om hierover de klok te luiden.

 Aangezien de provincie verantwoordelijk is voor het OV zond het comité dat zich bezig houdt met het OV in de wijk het Soesterkwartier begin deze week een notitie over dit inzicht naar de provincie. De provincie is immers verantwoordelijk voor het OV in de regio. En heel toevallig, (echt waar!), zond  het college van B&W van Amersfoort eveneens aan het begin van deze week een collegebericht maar de gemeenteraad. Daarin wordt medegedeeld dat de provincie Utrecht vanwege alle onzekerheden heeft besloten het opstellen van een vervoersplan voor 2021 weinig zinvol te vinden. Voorlopig verandert er daarom niets. Ook het comité zelf ontving rechtstreeks van de provincie een brief met gelijke strekking. Gezien het hier geschetste probleem is het volgens het comité onjuist om deze discussie over openbaar-vervoer-in-de-wijk zo maar in een 'lockdown' te zetten.

Dit geldt des te meer omdat onlangs in de STADSBRON in een voortreffelijk artikel over het autobezit in Amersfoort nog eens schrijnend is aangetoond dat er wat dat laatstgenoemde onderwerp betreft “something wrotten is in the state of Amersfoort”. Er is genoeg stof om nog eens goed na te denken over de vraag hoe vervoersproblemen het beste opgelost kunnen worden en wat we daar nu al aan kunnen doen. Dus, niet stilstaan en afwachten, maar doorgaan is het motto.

Brief aan de provincie

In de begeleidende brief aan gedeputeerde Schaddelee schrijft Clary Stäb namens het comité:

‘In De STADSBRON (www.destadsbron.nl/nl/Ongekende_groei_autobezit_in_Amersfoort ) stond recent een artikel van Stan Iking over parkeergelden, maar de interessantste uitkomst was de enorme groei van het autobezit in Amersfoort in de afgelopen 20 jaar. De cijfers zijn niet uitgesplitst per wijk, maar dit geldt ook voor het Soesterkwartier en is een van de redenen voor het teruglopend gebruik van de bus. Gekeken naar het gebruik van die auto's is 18% voor het woonwerkverkeer en 21% voor het winkelen en boodschappen doen. Conclusie: de privé-auto is in de meeste gevallen een gemaksartikel, waaraan schaarse ruimte wordt opgeofferd, waarvoor parkeerplaatsen nodig zijn, dat afvalstoffen uitstoot.

Covid 19 heeft de bevolking, en zeker de ouderen en kwetsbaren weg gehouden bij het OV, en terecht. Die trend moet weer worden omgebogen. OV hoort een makkelijke voorziening te zijn om je te verplaatsen. Als onze overheid  de voortdurende discussies over parkeerplaatsen en -tarieven, over files en fijnstof wil stoppen, laat ze dan zorgen voor een goed alternatief voor wie besloten heeft om zonder eigen auto te leven. Toegepast op de concrete situatie van het Soesterkwartier: maak de regelmatige ringlijn met een kleine bus door de wijk mogelijk. Het voorstel van buurtcomité De bus komt zo is besproken met Provinciale Staten, met Syntus en met de Amersfoortse gemeenteraad en heeft daar bijval gekregen. Het biedt een oplossing voor

•        aansluiting op treinen en andere bussen,

•        toegang naar en vanuit de binnenstad,

•        bereikbaarheid van zorgcentra,

•        vervoer voor mensen met een beperking voor de fiets,

•        vervoer voor wie zich geen auto kan of wil veroorloven.

 Het is tijd voor discussie over de inrichting van het OV na Coronatijd- nu al in de overgangssituatie.

Laten we die discussie voeren in de wijk, met ROVER en de OV-ambassadeurs, met politieke partijen en direct met de uitvoerders van het OV.’

Hierna volgt de letterlijke tekst van de notitie, die hopelijk weer tot hernieuwde goede actie kan leiden.

wijkmuseum amersfoort

Op 27 februari j.l. was er nog overleg met diverse instanties over het openbaar vervoer in het Soesterkwartier. Toen  is er van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van een nieuw vervoersplan in de wijk . Dit proces is helaas nu weer stilgelegd. (Foto:Wijkmuseum Soesterkwartier)

 Openbare Notitie juni 2020 over het Openbaar Vervoer van het Comité De bus komt zo

 De Coronamaatregelen hebben grote invloed op de inrichting van het OV. De busvervoerders moeten nu de 1,5 m afstand mogelijk maken en bewaken tussen de passagiers onderling en met de chauffeur. Daarbij komt dat het ongewis is, hoe lang dit gaat duren.

Maar ook voor de langere termijn worden er door Gedeputeerde Staten en de gemeentelijke overheid plannen gemaakt voor het OV en is er overleg met vervoerders. De prioriteit ligt nu bij de gezondheid van reizigers en chauffeurs en de noodzaak om mensen te vervoeren, die op locatie hun  werk moeten doen. Bij voorbeeld in de zorg, in de bevoorrading; voor werkers die daar niet lopend, per fiets of met eigen auto konden komen.

Nu de lockdown wat versoepelt, mag het OV, dus ook de Syntusbus, worden gebruikt door scholieren en studenten en mensen, die niet permanent thuis kunnen werken, Maar er zijn nog veel meer reizigers, voor wie goed OV heel belangrijk is.

 Drie maanden Corona hebben voor de trein en bussen vooral opgeleverd dat ze zwaar onderbezet waren; er was veel meer leegte dan de 1,5 m afstand. De lange Syntus-bussen reden meestentijds leeg of met 1 of 2 personen door het Soesterkwartier. Dat is op termijn maatschappelijk onhoudbaar. De treinen zijn intussen terug bij de oorspronkelijke dienstregeling, met de verplichting om in het OV mondkapjes te dragen. Er wordt meer drukte verwacht als scholieren weer met trein of bus naar de middelbare school gaan.

 Als de bevolking nu wel van huis mag, maar drukte moet vermijden, waar blijven dan mensen zonder auto? Wordt hun actieradius permanent beperkt tot 20 km van huis?  Of zijn de bus, tram of trein ook bedoeld voor hen, voor situaties waarin de buren hun auto pakken en hen wordt afgeraden om mee te rijden? Hoe gaan we zonder auto èn zonder trein en bus met vakantie?

Wat wil onze (provinciale/ stedelijke) overheid met het ontmoedigen van autobezit, vanwege de autoluwe binnenstad, schone lucht, duurzaamheid, zonder het alternatief te bieden van makkelijk openbaar vervoer?

In de afgelopen tijd zijn veel fietsen aangekocht, voor woon-werkverkeer, maar ook om te recreëren. Prachtig! Hoeveel auto's zijn er weggedaan?

method

Dit is een co-productie van Clary Stäb en Joke Sickmann. Zij zijn beiden lid van het comité. 'De bus komt zo'. Joke schreef het inleidend gedeelte van dit artikel. Clary zorgde voor brief, de notitie en de verzending.  Clary: "Wij formuleren onze waarnemingen over het Openbaar Vervoer in onze wijk en hebben suggesties voor de inrichting van het busvervoer als de beperkingen vanwege COVID 19 worden opgeheven. Er dreigt een flinke groep inwoners achterop en geïsoleerd te raken, wanneer gemakkelijk openbaar vervoer voor hen niet beschikbaar komt. We hopen dat u van onze notitie kennis zult nemen en de inhoud wilt betrekken bij uw beraad en beslissingen."

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!